Egendom utomlands äktenskapsskillnad

2016-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vi har gift oss, är båda svenska medborgare, och bor i Sverige. Vi vill att alla våra tillgångar ska vara giftorättsgods. Jag äger en lägenhet i Frankrike, dessutom är jag både svensk och fransk medborgare. Vi vill att även denna lägenheten ska ingå i giftorättsgods.Hur kan vi säkerställa att det lagligt blir rätt, så att även lägenheten i Frankrike ingår som giftorättsgods enligt svensk lag,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då ett äktenskap upplöses, tillexempel genom äktenskapsskillnad, ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning vilket framgår av 9 kap. 1 § ÄktB. Den egendom som ska ingå i bodelningen mellan makarna är makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Utgångspunkten är att all giftorättsgods som makarna äger ska ingå i bodelningen oavsett var egendomen är belägen. Således kommer även lägenheten i Frankrike att utgöra giftorättsgods så länge den inte är gjord till enskild egendom i enlighet med reglerna i 7 kap 2§ ÄktB.

Äktenskapsbalken hittar du här.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (951)
2020-09-17 Hur mycket får jag vid äktenskapsskillnad?
2020-09-16 Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?
2020-09-16 Ska vår skilsmässa föregås av betänketid?
2020-09-15 Betänketid vid skilsmässa med barn från tidigare förhållanden

Alla besvarade frågor (84146)