FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad26/11/2015

Egendom som ingår i en bodelning vid skilsmässa

Ska skiljas. Min man ägde en fastighet då jag flyttade in. Nu när vi ska gå skilda vägar väd gäller. Han äger huset, och bilarna och det är belånat. Jag står inte som ägare till någonting vad gäller. Han äger tillsammans med en son och brorsson ett företag där han har 51 procent av aktierna.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du hör av dig till oss på Lawline.

I detta fall blir reglerna i äktenskapsbalken (1987:239) (se här) tillämpliga på er skilsmässa, då jag antar att ni är gifta. Till att börja med kommer en bodelning att göras, och i denna bodelning ingår ert giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte har gjorts till enskild egendom genom testamente eller äktenskapsförord eller som givits i gåva med villkor att det ska vara enskild egendom. Innan giftorättsgodset läggs ihop, ska vardera makes skulder dras av från den makens egendom. Sedan läggs återstående av giftorättsgodset ihop och divideras på hälften, vilket då kommer att utgöra vad du respektive din make får enligt bodelningen.

Således ska huset och bilarna ingå i bodelningen, under förutsättning att det inte gjorts till enskild egendom, och detsamma gäller för aktierna, oavsett om du står som ägare till dem eller inte. Jag vill dock påpeka att det är halva värdet av denna egendom (efter avdrag för skulder) som du som maka har rätt till, inte nödvändigtvis just egendomen om det finns andra möjligheter att överföra värdet som blev resultatet av bodelningen till dig efter skilsmässan.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?