Egendom som ingår i en bodelning när ett äktenskap upplöses

2020-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Hur är det vid en skillsmässa?Min man ärvde pengar, vilka var skrivna till honom, inte till mig.Han har nu köpt Scooter och en sportbil för en del av de ärvda pengarna.Vid skillsmässan, är sportbilen och scooterna hans eller delar vi på det?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni delar på värdet av sportbilen och scootern vid en eventuell skilsmässa. Jag kommer därför redogöra för vilken egendom som ingår i en bodelning samt hur egendomen fördelas vid en eventuell skilsmässa.

Egendom som ingår i en bodelning när äktenskap upplöses

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (9 kap. 1 § 1 st. ÄktB). Egendomen som ingår i bodelningen är allt ert giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är den ena makens enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Den avgörande frågan blir därför om pengarna som din make ärvt är hans enskilda egendom eller inte.

Enskild egendom är:

- egendom som genom äktenskapsförord är enskild,

- egendom som någon av er fått i gåva och som är villkorad att den ska vara personens enskilda egendom,

- egendom som någon av er fått genom testamente och som är villkorad att den ska vara personens enskilda egendom,

- egendom som någon av er ärvt och där arvlåtaren genom testamente villkorat egendomen som enskild, eller

- egendom som någon av er fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande (7 kap. 2 § punkt 1-5 ÄktB).

Även egendom som träder i den enskilda egendomens ställe utgör enskilda egendom (7 kap. 2 § punkt 6 ÄktB).

Om arvet utgör enskild egendom

Om din make ärvt pengarna och det genom testamente villkorats att de ska vara hans enskilda egendom, så kommer arvet undantas vid en eventuell bodelning. Även egendom som man köper för den enskilda egendomen (träder i den enskilda egendomens ställe) blir också enskild. Det vill säga att även scootern och sportbilen blir enskild egendom. Ni kommer då inte dela på värdet av dem.

Om arvet inte utgör enskild egendom

Om arvet däremot inte är villkorat som enskild egendom genom testamente så utgör arvet, scootern och sportbilen giftorättsgods. Värdet kommer då att delas lika mellan er.

Sammanfattning

Om arvet inte är villkorat som din makes enskilda egendom genom testamente så ska scootern och sportbilen tas med vid en framtida bodelning. Ni kommer då dela på det. Om arvet däremot är villkorat som din makes enskilda, så ska det inte tas med vid en framtida bodelning. Du kommer då inte kunna ta del av det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Anna Månsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1028)
2021-04-10 Kan man återkalla en ansökan om äktenskapsskillnad?
2021-04-09 När kan det beslutas om kvarsittningsrätt?
2021-04-06 Är ett giftermål i Las Vegas giltigt i Sverige?
2021-04-05 Hur gör man med det gemensamma huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (91059)