FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/08/2014

Egendom som ingår i en bodelning mellan sambor

Hej allihopa! Jag bor tillsammans med min sambo i en bostadsrätt som är skriven på honom. Han har också bolån på sig. Vi har en bil och andra saker. Om vi slutar vara sambo och vill ha en bodelning då hur går det med alla skulder (bolån), bilen och annat, vilka som jag förstår inte omfattas av sambolagen under bodelning? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Vad som ingår i en bodelning enligt Sambolagen:

En bodelning enligt Sambolagen omfattar endast sambornas gemensamma bostad och bohag som samborna förvärvat för gemensam användning, se 1 § 3 stycket 2 meningen3 § och 8 § 1 stycket Sambolagen.

Till detta ska tilläggas att egendom som utgör någon av sambornas gemensamma bostad eller bohag och som förvärvats för sambornas gemensam användning likväl kan vara egendom som inte ingår i en bodelning. Detta är fallet då egendomen utgör någon av sambornas enskilda egendom eller om egendomen utgör någon av sambornas fritidsegendom, se 4 och 7 §§ Sambolagen.

Den egendom som ska ingå i en bodelning enligt Sambolagen kallas för samboegendom, se 3 § Sambolagen.

Egendom som inte omfattas av Sambolagen, det vill säga egendom som inte ska ingå i en bodelning enligt Sambolagen, exempelvis eran bil, tillfaller därför den av er som äger egendomen, det vill säga bilen kommer inte att delas mellan dig och din sambo i en bodelning. Om ni däremot köpt bilen tillsammans, det vill säga ni var båda med och betalade för bilen då den köptes, så anses ni samäga bilen, det vill säga ni äger bilen båda två. Ni får då själva göra upp mellan er vad ni ska göra med bilen. Om ni inte kan enas om vad ni ska göra med bilen finns som sista utväg en möjlighet för någon av er att få till en tvångsförsäljning av bilen på offentlig auktion, se 6 § Samäganderättslagen.

Bolånet:

Under ett samboende äger sambor sin egen egendom och svarar för sina egna skulder. Ett samboende innebär med andra ord inte att samborna därmed får samäganderätt till den andres egendom samt får vara med och dela på den andres skulder.

När ett samboende upphör och en bodelning begärs av en sambo ska varje sambos samboegendom och samtliga skulder värderas. Från värdet av respektive sambos samboegendom ska därefter värdet av respektive sambos skulder dras av, se 13 § 1 stycket Sambolagen.

Det värde av samboegendomen som återstår efter att skulderna har dragits av är det värdet som respektive sambo ska dela lika med den andra sambon, se 14 § Sambolagen.

Om sambo A exempelvis har samboegendom till ett värde av 100 000 kr och skulder till ett värde av 50 000 kr så ska A dela 100 000 - 50 000 kr = 50 000 kr med B. Om B har samboegendom till ett värde av 200 000 kr och skulder till ett värde av 100 000 kr så ska B dela 200 000 - 100 000 = 100 000 kr

Detta medför att A och B ska dela lika på 50 000 + 100 000 = 150 000 kr, det vill säga de ska få 150 000 / 2 = 75 000 kr var. Detta medför att B ska ge A egendom till ett värde av 25 000 kr.

Vad gäller ert fall med bolånet så kommer din sambo att, på samma sätt som jag visat i föregående stycke, kunna dra av denna skuld mot samboegendom som annars tillsammans med din samboegendom skulle ha delats lika mellan er.

Hoppas att detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning

  

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”