Egendom inom äktenskap och den andra makens rätt till egendom

2019-01-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag o min bror fick i gåva vår mors fritidshus i början av 2000-talet. Då stod huset på ofri grund. 2006 köpte min bror och jag marken som tidigare arrenderats. Vad gäller: Är fastigheten min brors o min enbart eller äger min brors fru en del av den?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar om själva fastigheten endast ägs av dig och din bror eller om hans fru också äger del i fastigheten. Fastighet är jord, vilket framgår av 1 kap 1 § jordabalken. Det är alltså själva marken som är fastigheten, och huset är fastighetstillbehör enligt 2 kap 1 § jordabalken. Du och din bror köpte tillsammans marken 2006. Enligt 7 kap 1§ äktenskapsbalken all egendom som ägs av makar giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Enskild egendom kan det vara om man skrivit äktenskapsförord eller om man fått egendom i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda.

Det framgår inte av din beskrivning om fastigheten kan vara enskild egendom, så därför får vi anta att den är giftorättsgods. Vad detta betyder är egentligen inte att din brors fru äger fastigheten, utan snarare att hon kan ha rätt till den vid en bodelning. Vid bodelning ska nämligen allt giftorättsgods delas jämt mellan makarna. Din brors fru kan då komma att ta över ägandet av fastigheten, eller bli ägare till en del av fastigheten. Men huruvida frun kommer bli delägare beror mycket på hur deras resterande egendom ser ut, och hur de delar upp egendomen mellan sig.

Din brors fru kan såklart också bli ägare till fastigheten om hon blir testamenterad den från honom vid hans död, eller om de har gemensamma barn och hon därför som fru får arvsrätt med barnens efterarvsrätt enligt 3 kap 1 § ärvdabalken.

Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3395)
2019-11-21 Vem står för begravningskostnaderna?
2019-11-21 Har jag rätt att umgås med ett barn som jag inte är förälder till?
2019-11-21 Hur räknas arv som är enskild egendom i en bodelning?
2019-11-19 Måste en vårdnadshavare gå med på krav om umgänge från den andra föräldern?

Alla besvarade frågor (74748)