Efternamnsbyte för barn

2016-10-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,När mina barn föddes fick de mitt & deras pappas efternamn. När vi gjorde slut & jag flyttade till Sverige så tog jag bort pappans efternamn. Nu ska jag gifta mig & ska byta efternamn. Vill att mina barn ska ha samma efternamn som jag, även fast min blivande man inte adopterar mina barn? Kan mina barn vägra ta min blivande mans efternamn? Måste deras pappa godkänna att dem byter efternamn?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett efternamn som ett barn förvärvat vid födseln kan genom en anmälan till Skatteverket bytas till ett annat efternamn som bärs av någon av föräldrarna enligt 5 § 1 st. namnlagen (1982:670) (NL) (här). Anmälan om byte av namn ska göras av vårdnadshavarna och båda föräldrarna ska underteckna anmälan. Är barnet mellan 12 och 18 år ska det själv samtycka till namnändringen.

Om barnen är under 18 år och du är ensam vårdnadshavare, krävs för byte av barnens efternamn som de fått efter sin pappa, att pappan samtycker till namnbytet eller att en domstol har funnit att namnbytet är förenligt med barnens bästa, se 5-6 §§ NL (här) och (här).

Om ni båda är vårdnadshavare, alltså både du och barnens pappa, ska ni skriva en anmälan till Skatteverket som samtycks av barnen om de är över 12 år. Anmälan lämnas in till ert skattekontor. Skatteverkets blankett om namnändring hittar ni här.

Då man genom ett äktenskap med en ny make eller maka tagit dennes efternamn och önskar att även barnen skall få detta efternamn, krävs dessutom den nya makens eller makans samtycke, se 5 § NL (här).

Samanfattningsvis kan sägas att dina barn kan få din nya makes efternamn om din nya make samtycker till detta, samt om barnens pappa samtycker till efternmansbytet om det innebär att efternmanet de fått från honom kommer tas bort. Dina barn kan vägra efternamnsbytet om de är över 12 år, eftersom det från denna ålder krävs även deras samtycke för att få till ett efternamnsbyte.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85199)