Efternamn vid skilsmässa

2021-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min exhustru anklagar mig för att jag lever under falsk identitet. Hon använder orden "falskt namn". I mitt tidigare äktenskap tog jag min hustrus familjenamn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar ditt beskrivna scenario som att du undrar över om du som exmake kan behålla din före detta hustrus efternamn efter en skilsmässa. Eller annorlunda uttryckt, om din exfru kan kräva att du byter efternamn vid en skilsmässa från ett äktenskap där du tog hennes efternamn.

Det korta svaret på din fråga är att hon inte kan kräva att du byter till något annat efternamn än det du fick av henne vid ingående av äktenskapet. I det följande kommer jag att redogöra för grunderna till mitt svar. Om du bara ute efter en snabb överblick finns det ett sammanfattande stycke i slutet.

Reglerna om namnbyte finner du i lagen om personnamn.

Hindra någon från att använda ens efternamn

Det är fullt möjligt för någon att förhindra andra från att använda ens efternamn. Om användandet av efternamnet leder till besvär för någon kan denne väcka talan i domstol om att rätten ska besluta att den som använder efternamnet ska förlora det. För att denne ska ha framgång med sin talan krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs det att den som använder efternamnet inte har rätt till det, och för det andra krävs det att användandet leder till besvär för någon (21 § lagen om personnamn).

Rätt till att använda någons efternamn

Den första frågan är således om du har rätt att använda din före detta hustrus efternamn.

När man har ingått ett äktenskap med någon så uppkommer en möjlighet för makarna att uppnå namngemenskap. En make får då bl.a. byta sitt egna efternamn till den andra makens efternamn (12 § lagen om personnamn).

Som make har du således rätt att byta till och använda din frus efternamn. Rätten att fortsatt använda efternamnet kvarstår även om man skiljer sig, vilket innebär att det första kravet för att din exfru ska kunna hindra dig från att använda hennes efternamn inte är uppfyllt. Därmed finns det ingen anledning att pröva den andra förutsättningen om att användandet ska leda till besvär för henne.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man hindra andra från att använda ens efternamn. Det krävs då att den som använder efternamnet inte har rätt till det samt att det leder till besvär. En rätt att använda någons efternamn uppkommer dock om man har ingått ett äktenskap med den. Detta innebär att man vid en skilsmässa inte kan hindra sin expartner från att fortsatt använda ens efternamn som den erhöll i äktenskapet.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar! Om du upplever att jag har tolkat din fråga fel är du välkommen att ställa en ny där du förtydligar vad det är du undrar över.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96470)