Vad händer om man inställer sig för sent?

2021-11-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej,En närstående person fick fängelse för två år men han var inte häktat tills han fick domen. Det tog 6 dagar innan han lämnade in sig själv till polisen och de sa de att han var efterlyst. Han har inte hört något från polisen eller från hans advokat om detta, dvs att de sökte honom. Han blev dömd i Göteborg där han är inskriven men ville hälsa på sina nära i Stockholm så han gick till polisen i Stockholm.Kommer det att påverka hans straff eller villkor på något sätt? Börjar han med sitt fängelse straff direkt när han lämnade in sig?Är nyfiken på hur detta kan utvecklas och vad som kommer att hända med honom.Tusen tack för hjälpen!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer dela upp din fråga i delfrågor och besvara dem en och en.

Hur lång tid har man på sig att inställa sig efter dom?

När en dom meddelats i tingsrätt eller hovrätt har man vanligtvis 3 veckor på sig att överklaga domen innan den vinner laga kraft. Om personen som döms inte är frihetsberövad när domen vinner laga kraft så ska ett föreläggande skickas ut så snart som möjligt från kriminalvården där det står dag och plats för inställelse. (6 § Strafftidslag) Vanligtvis har den dömde tre månader på sig att inställa sig efter dom. Det är först efter att denna tid löpt ut som den dömde blir efterlyst. Då kommer polisen på begäran av kriminalvården efterlysa personen och försökta hämta denne.

Påverkas ett straff av att man inte inställer sig i tid?

Nej, ett straff påverkas inte av att man inte inställer sig i tid. För att möjligheten till villkorlig frigivning efter 2/3 av avtjänat straff skulle påverkas krävs synnerliga skäl. Det innebär generellt upprepad misskötsamhet under verkställighetstiden. Synnerliga skäl är ett högt ställt krav och att inställa sig för sent når inte ensamt upp till denna gräns.

Påbörjas straffet direkt vid inställelse?

Ja, strafftiden börjar räknas av från dagen för inställelse. Det vill säga från tidpunkten personen är frihetsberövad.

Slutsatser i ditt fall

Som jag uppfattade dig så lämnade han in sig sex dagar efter att dom meddelats. Det låter märkligt att personen skulle ha varit efterlyst efter bara sex dagar efter att domen meddelats. Då tiden för att överklaga är tre veckor från meddelad dom kan jag med den information jag fått från dig inte göra någon annan bedömning än att polisen gett fel information, såvida personen inte varit efterlyst för något annat.

Om han lämnade in sig sex dagar efter det datum han fått från kriminalvården för inställelse så kan det stämma att han var efterlyst. Detta påverkar dock inte hans villkor eller möjligheter till villkorlig frigivning. Hans strafftid beräknas då från dagen han inställde sig. Inställde han sig till exempel den 1 november 2021 så kan han bli villkorligt frigiven den 31 mars 2023.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Du är välkommen åter med fler juridiska frågor i framtiden.

Med vänliga hälsningar

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1635)
2022-01-23 När kan man få skyddstillsyn istället för fängelse?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 2,5 års utdömt straff?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?
2022-01-16 Preskription av brott

Alla besvarade frågor (98575)