Efterlevandes make rätt till fyra prisbasbelopp vid dödsfall

2015-09-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Min fru och jag har båda särkullsbarn. Om en av oss går bort, kan man sitta oskyddad då? har hört att man får behålla tre basbelopp, stämmer det?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Då du inte uppgett att det finns något testamente eller äktenskapsförord så utgår jag i mitt svar från att något sådant inte föreligger. Jag kommer även att utgå ifrån att det inte finns några gemensamma barn. Reglerna om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Då ett äktenskap upplöses genom en makes dödsfall ska bodelning ske om det finns giftorättsgods, vilket det oftast gör. I huvudsak ska allt som makarna äger ingå i bodelningen, dock ej enskild egendom eller egendom för personligt bruk. När en bodelning av giftorättsgodset har gjorts ska arvet efter den avlidne fördelas och utgångspunkten är att gifta par ärver varandra med vad som kallas för fri förfoganderätt - den efterlevande maken ärver den avlidne. Särskilda regler gäller dock för särkullbarn, med andra ord de barn som makarna inte har gemensamt. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn rätt att få ut sina arvslotter direkt (3 kap. 1 § stycke 1 ÄB).

Den efterlevande maken har dock en rätt att få ut ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (år 2015 motsvarar detta ett värde på 178 000 kr). I det värdet inkluderas dock vad den efterlevande maken fått genom bodelningen samt den efterlevande makens enskilda egendom (3 kap. 1 § stycke 2 ÄB). Har den efterlevande maken redan fått minst 4 prisbasbelopp från bodelningen så har maken inte rätt till arv när den avlidne endast har särkullbarn.

Särkullsbarnet/barnen kan avstå sin rätt till arv efter sin förälder, till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). I sådana fall har särkullsbarnet/barnen rätt till hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Den efterlevande maken får inte i en sådan situation testamentera bort den del som senare ska tillfalla den avlidens makens barn (3 kap. 2 § ÄB).

Jag hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll