Efterlevande makes skydd mot särkullsbarns arvsrätt

Min hustru har dött, Jag har 3barn och hon hade 3barn, nu vill hennes 2flickor ha ut sin Laglott, hur gör jag.

måste jag sälja Huset för att betala flickorna. ( 20497kr styck)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag ska försöka betala din fråga tydligt som möjligt. Jag utgår ifrån att det inte finns något testamente i ditt fall, i så fall blir bedömningen annorlunda.

Bodelning
Om en av makarna i ett äktenskap dör måste det ske en bodelning. Reglerna för bodelningen finns i Äktenskapsbalken. I bodelningen ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna. Giftorättsgods är all egendom som inte på något sätt har beslutats att vara enskild egendom.

I bodelningen beräknas makarnas andelar av giftorättsgodset. Därefter kan egendom fördelas så att det stämmer överens med de andelar som makarna har rätt till. Det finns en rätt för dig som efterlevande make att behålla den gemensamma bostaden då du är i störst behov av den (Äktenskapsbalken 11 kap 8 §). Men i så fall måste du kunna avstå egendom till samma värde.

Fördelning av arvet
Den delen som är din hustrus del i bodelningen är det som utgör kvarlåtenskapen och som ska fördelas genom arv. Reglerna om arv finns framförallt i Ärvdabalken.

Utgångspunkten är att det är den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) ärver egendomen i första hand (Ärvdabalken 2 kap 1 §). Däremot kan den efterlevande makens vid den andra makens död ärva allt (Ärvdabalken 3 kap 1 §). Det här gäller dock inte när det finns särkullsbarn med i bilden, vilket det gör i ditt fall. Dessa har rätt att få ut sin arvslott direkt. Om din hustru endast hade tre barn ska alltså hennes arv delas på tre, varav varje del är ett barns arvslott. Skillnaden mellan arvslott och laglott är att arvslotten är den andel arvtagaren har rätt till medan laglotten är halva arvslotten som bröstarvingar kan begära oavsett om det finns ett testamente som säger annorlunda.

Det finns en skyddsregel för dig som efterlevande make i Ärvdabalken. Om du totalt i bodelningen inte får ut ett värde av fyra prisbasbelopp (år 2018 är det på 45 500 kr) så går din rätt före särkullsbarnens rätt att få ut sin arvslott.

Sammanfattning
I bodelningen beräknas hur stor del av giftorättsgodset som du har rätt till. Resten utgör din frus kvarlåtenskap som fördelas genom arv. Särkullsbarnen har rätt att begära ut sitt arv direkt så länge det inte går ut över ditt skydd som efterlevande make. Enligt bodelningen har du rätt att behålla huset men då måste du kunna kompensera med annan egendom istället.

Om du måste sälja huset eller inte beror alltså på om du har tillräckligt med egendom så att flickorna kan få ut sin del av arvet ändå.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”