Efterlevande makes rätt till arv

Gift par med 2 barn. Kvinnan avlider och mannen bor kvar i huset i orubbat bo.

Mannen gifter om sig.

Hur stor del ärver barnen om mannen dör?

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barnen har rätt att få ut sitt efterarv efter deras moder. Skulle mannen dö omgift kommer barnen ha rätt att få ut efterarvet efter deras moder innan det att en bodelning kan göras, 3 kap. 6 § ärvdabalken.

Efter det att barnen har fått ut sitt efterarv från sin moder kan bodelningen i det nya äktenskapet göras. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken. Det som tilldelas mannens dödsbo i bodelningen kommer dock inte att gå till den nya frun, utan till mannens barn. Barn som inte är makarnas gemensamma har alltid rätt att få ut sitt arv, 3 kap. 2 § ärvdabalken. Skulle makarna inte ha några gemensamma barn kommer således inte den nya frun ha rätt till något arv. Mannens barn kan dock frivilligt välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Barnen får då istället rätt till efterarv från deras styvmor när hon går bort, 3 kap. 9 § ärvdabalken.

En efterlevande make har dock alltid rätt att få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (uppgår till 177 200 kr i år). Denna regel blir inte aktuell om den efterlevande maken redan blivit tilldelad ett sådant belopp genom bodelningen eller annars redan har tillgångar som överstiger prisbasbeloppen, 3 kap. 1 § 2 st ärvdabalken. Troligen blir inte prisbasbeloppen tillämplig.

Vill mannen att den nya frun ska ha rätt till arv krävs det att mannen upprättar ett testamente.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!Jakob MelanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”