Efterlevande makes rätt att sitta kvar i orubbat bo

2017-11-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, jag har en fråga Ang arv. Min far gick bort för ett par månader sedan och han var omgift sedan 5 år tillbaka. Vi är tre syskon och hans nya fru har 6 barn. Vår far och nya fru hade skrivit ett äktenskapsförord där det stod att deras tillgångar var deras och inte gemensamma dom har/hade inte gemensam ekonomi. Vår far har ett hus som skulle tillfalla oss syskon enligt det. Värdet på det är ca 3 miljoner. Enligt testamentet så tror jag att det står att hans fru ska sitta kvar i orubbat bo, vi har inte fått se det än. Enligt juristen som hennes barn anlitat så skulle vi bröstarvingar få ca 30-40,000. Gäller äktenskapsförordet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att det finns ett äktenskapsförord som innebär att parternas tillgångar är enskild egendom och att ni tre syskon ska få en fastighet samt ett testamente som innebär att din fars fru ska sitta kvar i orubbat bo.

Äktenskapsförordets giltighet

Din far och hans fru har ett äktenskapsförord som innebär att deras tillgångar är enskild egendom. Efter din fars bortgång ska en bodelning ske (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vid denna bodelning är huvudregeln att makarna ska dela lika på nettoförmögenheten (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Äktenskapsförordet som din far hade med sin fru innebär dock att man gör ett avsteg från denna huvudregel. Parterna får sina egna tillgångar vid bodelningen. På så sätt gäller äktenskapsförordet. Med ett äktenskapsförord kan man dock endast välja att kategorisera egendom, till exempel att den ska vara enskild. Det går inte att utifrån ett äktenskapsförord bestämma att någon ska få en fastighet. Därför gäller inte den delen av äktenskapsförordet (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Fördelningen av arvet efter din far

När bodelningen skett så ska arvet efter din far fördelas. Utgångspunkten vid arvsfördelningen är att den avlidnes barn ska ärva (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om den avlidne var gift ska emellertid den efterlevande maken ärva (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns dock ett undantag till denna lagregel och det är särkullbarns rätt till arv. Särkullbarn, barn till den avlidne som inte är barn till den efterlevande maken, har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken). Dessa regler innebär att ni tre syskon skulle ha rätt att få ert arv direkt efter er far om det inte fanns något testamente men eftersom det finns ett testamente så påverkas er arvsrätt.

Testamentets påverkan på arvsfördelningen

Din far har upprättat ett testamente som fastställer att hans fru ska sitta i orubbat bo. Det innebär att frun ska få fri förfoganderätt till all din fars egendom så länge hon lever. Din fars fru har då rätt att förfoga över egendomen men hon har ingen rätt att testamentera bort din fars egendom till annan. Efter att er fars fru avlidit ska den del av hennes egendom som är arvet efter er far tillfalla er tre syskon. Testamentet påverkar alltså er arvsrätt. Ni får inte ut arvet efter er far direkt.

Jämkning av testamente

Det ni kan göra är att påkalla jämkning av testamente (7 kap. 3 § ärvdabalken). Ni får då er laglott, vilket är hälften av arvslotten, direkt (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är kvarlåtenskapen efter er far och hälften av den egendomen är då laglotten som ni tre syskon har rätt till att få direkt. Den andra halvan av arvet efter er far får ni vänta på till er fars fru avlidit.

Sammanfattningsvis

Äktenskapsförordet gäller på så sätt att parternas egendom är enskild så vid bodelning ska parterna få sin enskilda egendom. Arvet fördelas dock utifrån testamentet. Testamentet innebär att din fars fru ska få fri förfoganderätt till kvarlåtenskapen efter din far. Det innebär att ni tre syskon får vänta till er fars fru avlidit för att få arvet efter er far. Men ni kan kräva att få hälften av arvet efter er far direkt genom att påkalla jämkning av testamentet för att få er laglott. Då kommer ni få hälften av arvet direkt och den andra hälften efter att er fars fru avlidit.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något ytterligare får du gärna ställa din fråga i kommentarsfältet nedan!

Med vänlig hälsning,

Hanna Salajin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97415)