Efterlevande makes möjligheter till kvarlåtenskap framför särkullsbarn

Hej

Är gift utan gemensamma barn men vi har barn från tidigare förhållanden

Jag mannen står på ett lån med låneskydd pengar som jag använt till en husvagn jag står som ägare

Om jag går bort före min fru går det på något sätt att att göra så att min fru ärver husvagnen utan att mina barn ta halva ?

Och hur går man tillväga så att det inte mina barn ärver halva

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag ska börja med att kortfattat redogöra för huvuddragen inom den svenska arvsrätten. De regler jag kommer att hänvisa till återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Bodelning vid äktenskaps upplösande

När ett äktenskap upplöses, antingen genom att den ena maken dör eller genom att makarna skiljer sig, ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (1:5 och 9:1 ÄktB).

Den egendom som ska ingå i bodelningen (sådan egendom som inte är enskild, 10:1 och 7:1 ÄktB) läggs samman och delas lika (11:3 ÄktB) och den halva som finns kvar efter den avlidne kallas för kvarlåtenskap och ska fördelas mellan dennes arvingar.

Särkullsbarn kan avstå sitt arv till förmån för efterlevande make

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att den avlidnes barn (bröstarvingar) ärver den avlidne och ska dela lika på kvarlåtenskapen efter denne (2:1 ÄB).

Om den avlidne var gift har den efterlevande maken istället rätt till kvarlåtenskapen. Undantag från detta görs dock om det finns särkullsbarn (barn som inte är gemensamma) på den avlidnes sida. Särkullsbarn har rätt att få ut sitt arv direkt och då gäller efterlevande makes rätt till kvarlåtenskap endast om särkullsbarnen till den först avlidne avstår sitt arv till förmån för den efterlevande maken (3:1 1 st. ÄB).

Särkullsbarns rätt till efterarv

Sammanfattningsvis såhär långt kan sägas att om du skulle avlida först har dina barn rätt att få ut sitt arv efter dig (dela på kvarlåtenskapen efter dig) direkt. De kan dock avstå sitt arv till förmån för din fru och då skulle hela kvarlåtenskapen, inklusive husvagnen, tillfalla henne.

Om dina barn skulle välja att avstå sitt arv enligt ovan skulle de ha rätt till efterarv när ni båda avlidit (3:9 ÄB). En efterarvsdelning innebär att bröstarvingarna till den först avlidne maken har rätt att få ut sitt arv efter denne innan kvarlåtenskapen efter den sist avlidne fördelas på dennes arvingar.

Vid en efterarvsdelning har efterarvingarna rätt till lika stor andel av den efterlevande makens egendom, som kvarlåtenskapen efter den först avlidne utgjorde av den efterlevandes totala tillgångar vid den förste makens död. Jag förklarar nedan.

Exempel efterarvsdelning

Låt säga att kvarlåtenskapen efter dig skulle utgöra 100 000 kr och att din makas tillgångar skulle uppgå till 200 000 kr efter det att kvarlåtenskapen efter dig tillfallit henne. Det skulle innebära att 50 % av hennes tillgångar då utgjordes av din kvarlåtenskap. När din fru sedan går bort har dina bröstarvingar rätt att först få ut 50 % av hennes tillgångar i efterarv innan resterande 50 % kan fördelas mellan hennes arvingar. Reglerna om efterarv återfinns i 3:2 ÄB.

Avslutningsvis

Om dina bröstarvingar inte vill avstå sitt arv som jag redogjort för ovan och du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas på något annat sätt än den skulle göra enligt lagen kan man upprätta ett testamente enligt formkraven (10:1 ÄB).

Om du vill ha vidare vägledning i ditt ärende eller hjälp att t.ex. upprätta ett testamente kan du boka en tid med en av våra jurister via länken: http://lawline.se/boka

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret!

Maja Stolt RosellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”