Efterlevande makes möjlighet att sitta kvar i orubbat bo

2015-12-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag och min fru har ett testamente som säger att vi i händelse av den enes död skall sitta kvar i orubbat bo, även gällande arvslott. Alltså har bröstarvingar inte rätt att få ut sin arvslott. Vi har båda barn från tidigare äktenskap.Vad vi har förstått så kan bröstarvingarna trots testamentet, "orubbat bo", hävda sin arvslott vid den enes frånfälle. Är det så? Om det är så kan man på något sätt skriva ett avtal med alla barnen så att "orubbat bo" gäller.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du har valt att vända dig till Lawline.

Din fråga rör bestämmelserna i Ärvdabalken, vilken du kan ta del av här.

Utgångspunkten vid en arvsfördelning är att barnen till den avlidne ärver all kvarlåtenskap (den avlidnes egendom) (se här). Kvarlåtenskapen ska då fördelas lika mellan barnen (se här), och vad respektive barn ärver kallas för arvslott.

Om arvlåtaren var gift ska emellertid hela kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med undantag för särkullbarn (barn till den avlidne som inte är gemensamt med nuvarande make) som har rätt att få ut sin arvslott (se här). Makarnas gemensamma barn får däremot del av arvet först efter att den efterlevande maken avlidit, vilket kallas för efterarv. (se här).

Om det finns ett upprättat testamente har särkullbarnen emellertid enbart rätt till 50 % av sin arvslott, vilket kallas för deras laglott (se här). Om det enbart finns särkullbarn kan makarna alltså genom att upprätta ett testamente försäkra sig om att efterlevande make ärver 50 % av arvlåtarens egendom, men resterande andel kan särkullbarnen kräva ut genom att påkalla jämkning av testamentet (se här).

Vad gäller er situation kan de barn som ni inte har gemensamt (särkullbarn) kräva ut sin laglott (det vill säga 50 % av deras arvslott). Om ni enbart har särkullbarn blir andelen de kan kräva ut alltså 50 % av den avlidnes egendom. Många brukar emellertid göra precis som ni har gjort, det vill säga skriva en önskan i testamentet om att den efterlevande maken ska få sitta i orubbat bo med förhoppning om att särkullbarn ska respektera denna önskan och istället ta sitt arv som ett efterarv efter att den efterlevande maken gått bort (se här). Det finns med andra ord inget juridiskt sätt att garantera att särkullbarnen inte kräver ut sin laglott. Däremot kan ni skriva i testamentet att ni vill att de respekterar er önskan och istället tar sitt arv som ett efterarv.

Jag hoppas att ni känner att ni fick svar på er fråga.Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att vända er till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1262)
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn
2022-01-19 Har särkullbarn rätt till arv från deras förälders maka?
2022-01-18 Arvsrätt för särkullsbarn

Alla besvarade frågor (98575)