Efterlevande makes arvsrätt i förhållande till särkullbarn

Vi är ett gift par som har två gemensamma barn och två vardera barn innan äktenskapet.Vi bor i en bostadsrätt.Hur blir det när en av oss dör?Får den andra bo kvar?Eller måste särkullsbarnen köpas ut

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattning. Den efterlevande maken får bo kvar så länge särkullbarnen kan köpas ut med annan egendom eller om särkullbarnen väljer att avstå från sitt arv och invänta efterarv tillsammans med de gemensamma barnen.

Ni har fyra barn som är arvsberättigade efter var och en av er, två gemensamma och två särkullbarn. Varje barns arvslott är 25 % (2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). De gemensamma barnen ärver ingenting efter den ena förälderns död, utan måste invänta s.k. efterarv. Först när den andra föräldern har avlidit aktiveras de gemensamma barnens konkreta arvsrätt. Reglerna för särkullbarn är dock annorlunda. När en av er dör har den makens särkullbarn rätt till sina arv omedelbart (3 kap. 1 och 9 §§ ÄB).

Särkullbarnens arv omfattar alltså tillsammans 50 % av den ena makens död. De kan avstå från sitt arv och precis som de gemensamma barnen invänta efterarv. Om de däremot begär att få arvet direkt, kommer särkullbarnen att få sina arvslotter ur dödsboet innan den efterlevande maken tar över den andra hälften av kvarlåtenskapen. Finns det egendom utöver bostadsrätten som uppgår till ett värde som motsvarar 50 % av den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller det särkullbarnen och den efterlevande maken kan bo kvar i bostadsrätten.

Om den avlidne inte har så mycket egendom som motsvarar särkullbarnens anspråk, måste efterlevande make kompensera för denna del med annan egendom, t.ex. pengar, om denne vill bo kvar i bostadsrätten. Här finns det utrymme för särkullbarnen och den efterlevande maken att komma överens om hur arvet ska skiftas.

Notera att det genom testamente går att begränsa särkullbarnens rätt att kräva 50 % vid den ena makens död. I ett testamente kan anges att särkullbarnen enbart kan kräva att få sin laglott när den ena maken dör. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. 25 %. På så sätt finns det större utrymme för att bevara bostadsrätten. Det finns även andra möjligheter att genom testamente förmå särkullbarnen att bete sig enligt den dödes önskan. I svensk testamentsrätt är utgångspunkten att den dödes vilja så långt som möjligt ska respekteras.

Behöver ni hjälp med att upprätta ett giltigt kvalitetssäkrat och "skräddarsytt" testamente till ett fast pris, kan ni enkelt göra det här och få det skickat till er e-post direkt efter. Är ni i behov av direkt kontakt med en erfaren arvsjurist som kan ge er värdefulla tips vad gäller t.ex. hur ett testamente kan utformas, hänvisar vi er till vår samarbetsparter Familjens jurist som kan hjälpa er. Ni kan boka en tid här.

Med vänlig hälsning,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning