Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn

Hej,

Min man har särkullbarn.

Jag äger huset vi bor i sedan 30 år och har en del sparade pengar.

Vad händer med mina tillgångar när min make dör .

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du inte har barn och att din make har minst ett särkullbarn. Det är äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag utgår även från att ni inte har ett äktenskapsförord och att er egendom således är s.k. gemensamt giftorättsgods. Med det menas all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Det innebär alltså att all er egendom ska upptas i en bodelning när ett äktenskap upphör (ÄktB 9 kap. 1 §). En bodelning ska alltså ske innan din makes arv ska fördelas. Jag vet inte i detta fall hur mycket egendom ni har så det blir svårt att ge ett exakt svar om vad som skulle ske med dina tillgångar om din make avlider. Om din make har mer egendom så kommer det inte att medföra några som helst problem för dina tillgångar. Om din make däremot har mindre egendom så kommer särkullbarnets rätt till arv att påverka dig och dina tillgångar om ni inte har ett äktenskapsförord. Jag ska försöka använda mig av ett exempel för att förtydliga mitt svar. Om du äger huset (den är värd 500 000 kr) och han äger t.ex. en bil som är värd 100 000 kr. Det innebär att er sammanlagda egendom är 600 000 kr och att båda skulle ha rätt till 300 000 kr och att du skulle vara tvungen att ersätta skillnaden med 200 000 kr. På detta vis skulle det alltså påverka dina tillgångar, då din make i så fall har rätt till en del av dina tillgångar.

Särkullbarns rätt till arv

Det är ärvdabalken (1958:637) (ÄB) som reglerar frågor gällande arv. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv, vilket innebär att din makes särkullbarn kan kräva att få sitt arv genast när din make avlidit. Din make kan i ett testamente skriva att du ska ärva honom före särkullbarnet, men det kräver fortfarande att särkullbarnet godkänner det. Om särkullbarnet inte godkänner det så har hen fortfarande rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Arvslotten skulle i detta fall vara hela din makes egendom om hen är det enda barnet. Särkullbarnet kan också avstå från sitt arv och ärva din make genom ett s.k. efterarv efter att du avlidit (ÄB 3 kap. 9 §).

Sammanfattningsvis finns det alltså flera möjliga scenarion som beror på hur mycket egendom ni har och om ni har äktenskapsförord och hur särkullbarnet känner angående sitt arv.

Sammanfattning:

Mycket beror på hur mycket egendom du och din make har. Om du har mer tillgångar än din make så kan det leda till att du är tvungen att avstå från egendom vid en bodelning som särkullbarnet sedan ärver efter din make.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning