Efterlevande make/makas rätt till bostad vid särkullbarn

2020-03-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Hur fungerar det om jag är gift med en man, vi bor i ett hus som han står på, och han avlider? Vi har inga gemensamma barn, men han har en son sen tidigare.Har jag rätt att bo kvar i huset?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till en början kommer jag redogöra för hur arvsordningen ser ut, det vill säga vem som har rätt att ärva. Sedan kommer jag gå in på vilka möjligheter som finns för dig att ha kvar huset.

Vem som har rätt att ärva

När den ena maken dör görs en bodelning där era gemensamma tillgångar delas (9 kap. 1 och 5 § ÄktB). Hälften av tillgångarna blir din egendom och den andra utgör arv från din make. Egendom som var din makes enskilda kommer även utgör arv.

När en person avlider ska dennes tillgångar delas upp. Det finns en arvsordning som reglerar vilka som har arvsrätt, så vida den avlidne inte skrivit ett testamente. Jag kommer utgå ifrån att ett testamente inte finns.

De som i första hand ärver är den avlidnes avkomlingar, vilket är personens barn (2 kap. 1 § ÄB). I ditt fall blir det din makes son. Eftersom sonen inte är er gemensamma så är han ett så kallat särkullbarn. Efterlevande make/maka har enbart rätt att ärva före gemensamma barn. Reglerna gäller enbart gemensamma barn och inte särkullbarn. I ditt fall har din makes son rätt att ärva före dig eftersom han är särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB).

Sonen har då rätt till hela kvarlåtenskapen av din make. Han har rätt till det värdemässiga anspråket och inte viss egendom. Det medför att du kan välja att ge ut pengar eller annan egendom till sonen istället för specifik egendom som ägdes av din make. Till följd av det kan du bo kvar i huset så länge sonen får annan egendom som motsvarar värdet på arvet som han är berättigad.

Du har däremot alltid rätt att få ut kvarlåtenskap så att den tillsammans med din egen egendom uppgår till fyra basbelopp (3 kap. 1 § stycke 2 ÄB). Ett basbelopp för år 2020 är 47 300 kr. Det gäller enbart om din egendom som är kvar efter makens död inte uppgår till värdet av fyra basbelopp.

Om särkullbarn avstår sin arvsrätt

Din makes son kan däremot välja att avstå sin arvsrätt till förmån för dig (3 kap. 9 § ÄB). Han kommer då vara berättigad efterarv från sin far vid din död. Du kommer i så fall att ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att du bestämmer över egendomen och kan nyttja den samt även ge bort den. Däremot får du inte testamentera bort den delen av egendomen (3 kap. 2 § ÄB). Om sonen väljer att avstå arvet så kommer du kunna bo kvar i huset och förfoga över resterande egendom. Han kommer då få ut sin del av arvet först när du dör. Du behöver med andra ord inte ge sonen egendom som motsvarar värdet på hans berättigade arv från sin far.

Sammanfattning

Din makes son har rätt att få arv efter sin far framför din rätt att ha kvar egendomen. Sonen kan välja att avstå från arvet och istället få ut det som efterarv vid din död. Om sonen väljer att avstå arvet kommer du kunna ha kvar huset och resterande egendom efter din make. Om sonen däremot väljer att få ut sin del av arvet direkt, så kan du ha kvar huset under förutsättning att han kan få ut värdet av arvet i pengar eller annan egendom.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Anna Månsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1093)
2020-09-27 Ärver särkullbarn den andra maken som inte är förälder?
2020-09-26 Arvsrätt för barn när föräldrarna gifter om sig
2020-09-22 Vad händer med våra tillgångar om min make dör?
2020-09-14 Vad ärver jag från min pappa och vem kontaktar mig när han dör?

Alla besvarade frågor (84485)