Efterlevande make sitta kvar i orubbat bo

2015-05-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Jag och min fru är gifta och bor i mitt hus som jag äger själv.Min fru vill inte köpa in sig men skulle vilja kunna bo kvar om jag skulle gå bort. Jag har tre barn från ett tidtagare förhållande och hon har två från ett tidigare förhållande vi har inga gemensamma barn. Hur kan man göra för att hon ska kunna bo kvar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Enligt huvudregeln har efterlevande make rätt att sitta kvar i orubbat bo fram till sin egen bortgång. Det innebär att den efterlevande maken ärver den avlidnes egendomen med fri förfoganderätt (rätt att sälja, byta etc., men inte testamentera vidare), se 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB. Lagen ställer dock upp ett undantag för de fall som särkullbarn (barn som inte är makarnas gemensamma) finns med i bilden. Dessa har rätt att få ut sitt arv direkt, dvs. före efterlevande make (såvida de inte avstår själva från sitt arv till förmån för efterlevande make enligt 3 kap. 9 § ÄB.

För att ändra på detta kan ni upprätta ett inbördes testamente där framgår att den make som överlever den andre ska ha rätt att sitta kvar i orubbat bo. Då får särkullbarnen istället ut arvet då bägge makarna avlidit (med undantag för laglotten - vilken motsvarar halva arvslotten - som de har rätt att få ut direkt enligt lag oavsett testamente, se 7 kap. 1, 3 §§ ÄB). Testamentet kan också utformas så att särkullbarnen får starka ekonomiska skäl att låta efterlevande make sitta kvar i orubbat bo, t ex genom att de får hela arvslotten (inte bara laglotten) om de låter efterlevande sitta kvar i orubbat bo. Om ni önskar kan hjälp med att upprätta ett inbördes testamente fås här.

Hoppas du fått svar på dina funderingar, tveka annars inte att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1070)
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?
2020-07-31 Vilken rätt har min makes tidigare barn att få arv?
2020-07-31 Har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott?
2020-07-30 delar min mans barn och vårt gemensamma barn på mitt arv?

Alla besvarade frågor (82655)