Efterlevande make och särkullbarn

2017-01-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är ett gift äldre par. Maken: 2 barn sedan tidigare äktenskap. Vi har 2 gemensamma döttrar. I händelse av makens död ska särkullebarnen GENAST ha ut sitt arv. Finns det möjlighet att s a s skjuta upp den utbetalningen tills även jag går bort?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline.

Enligt 3 kap 1 § 1 st ÄrvdB har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt från den bortgångne makens kvarlåtenskap. Resten av kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken. Den efterlevande maken är dock skyddad till viss del genom den så kallade basbeloppsregeln. Den innebär att om det, efter bodelningen och arvsskifte med tillägg för egen enskild egendom, visar sig att den efterlevande maken inte har erhållit ett belopp som motsvarar minst 4 prisbasbelopp har den efterlevande rätt att få ut mer egendom vid arvskiftet. Detta gäller dock bara så länge kvarlåtenskapen räcker (se 3 kap 1 § 2st). Prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kr. Om basbeloppsregeln aktualiseras har särkullbarnet rätt till efterarv avseende det belopp man tvingats ”skänka” till den efterlevande maken.

Särkullbarnen har som sagt rätt att få ut sin del av arvet direkt. Däremot har de också möjlighet att avstå från arvet direkt till förmån för just den efterlevande maken enligt 3 kap 9 §. Situationen blir då exakt samma för särkullbarnen som för de gemensamma bröstarvingarna, dvs de har efterarvsanspråk på den efterlevande maken avseende den del som härstammar från den först bortgångne maken. Den del av den efterlevande makens egendom som motsvarar arv som särkullbarn tillfälligt avstått från äger den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Det innebär att maken i princip får göra vad han/hon vill med egendomen förutom att testamentera bort det - vid denne makens bortgång ska den delen först utgå till särkullbarnen innan resten av arvet fördelas ut.

Sammanfattningsvis: Den efterlevande maken är garanterad ett minimibelopp (så länge det finns täckning för detta i kvarlåtenskapen). Vidare är särkullbarnens rätt till att direkt utfå sitt arv okränkbar. De kan dock frivilligt välja att vänta på arvet tills även den efterlevande maken gått bort och på så sätt jämställas med de gemensamma bröstarvingarna.

Hoppas detta gav svar på er fråga!

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95757)