Efterlevande make och efterarvsrätt

2020-09-30 i Efterarv
FRÅGA
Om en make avlider (1988) och efterlevande maken (inga särkullbarn finns) ärver den avlidne maken är min fråga om giftorättsgodset före dödsfallet tillfaller efterlevande maken till 100% eller finns en regel om att arvslotten till barnen fortfarande är okränkbar trots att giftorättsgodset disponeras med fri förfoganderätt för efterlevande maken. Eftersom inget arvskifte skett är vad jag förstår är barnen efterarvingar. Nu har efterlevande maken avlidit och hur ser man på laglotten för efterarvingarna då? Giftorättsgodset har förändrats under tidens gång . Tar man någon hänsyn till hur det såg ut vid första maken bortgång och hur det ser ut nu efter sista maken bortgång? Vore intressant att få reda på vad som gäller nu.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta hur det ser ut när den efterlevande maken ärver och hur det då blir med bröstarvingarnas arv. När man svarar på frågor så använder man ärvdabalken, ÄB.

Makes arvsrätt

Om inga särkullbarn, styvbarn, finns så ärver den efterlevande maken allt med fri förfoganderätt innan bröstarvingarna får ta del av arvet (3 kap. 1 § ÄB).

Vad man gör är att ta reda på hur stor andel den efterlevande maken får med fri förfoganderätt vilket man sedan använder när den efterlevande maken avlider. Det är då bröstarvingarna får ut sitt arv från den först avlidne maken. Man kan säga att man ser på arvet från de två föräldrarna separat och tar reda på vilken andel man får från den ena och sen den andra.

Laglott

Bröstarvingar har rätt till sin laglott vilket är halva arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns ett testamente som säger att arvet ska fördelas annorlunda och det bara finns bröstarvingar så kommer dessa att få sin arvslott istället. Laglotten är det enda bröstarvingar genom lagen kan kräva att få ut efter att sin förälder har dött.

Som bröstarvinge kan man inte kräva att exempelvis få ett visst belopp i arv. Efterlevande make har fri dispositionsrätt när det gäller vad den har fått med fri förfoganderätt. Det innebär att den kan göra nästan vad den vill med arvet utom att testamentera bort det eller, om det innebär betydande värdeminskning, ge bort egendom som den har fått genom arvet.

Sammanfattning

Bröstarvingar kan bara kräva att få sin laglott om det finns testamente som fördelar arvet. Annars delar de lika på arvet. Efterlevande make får göra nästan vad den vill med arvet men inte testamentera bort eller betydande minska arvet.

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (821)
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?
2021-12-31 Hur räknar jag ut min arvsrätt?
2021-12-30 Fördelning av arv mellan syskon när en av föräldrarna inte är gemensam

Alla besvarade frågor (98501)