Efterlevande make kan vid bodelning behålla sitt eget giftorättsgods

2017-12-16 i Bodelning
FRÅGA
Man och kvinna, mannen dör och har barn på sitt håll. Vid bodelningen så har kvinnan mer till gångar än de bort gången mannen. Hon undrar nu om hon ska göra en skevdelning eller ej och vad fördelen med de är eller om hon ska godkänna att de ska få sin arvslott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB) ska en bodelning ske när ett äktenskap upplöses.
Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller då den ena maken avlider, jfr 1 kap. 5 § ÄktB.
I bodelningen ska enligt 10 kap. 1 § ÄktB makarnas giftorättsgods ingå. I 7 kap. 1 § ÄktB föreskrivs att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Giftorättsgodset ska efter avräkning av makarnas skulder läggas ihop och delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB.

Vid dödsfall har den efterlevande maken möjlighet att undvika en likadelning vid bodelningen enligt ovan och istället behålla sitt eget giftorättsgods enligt 12 kap. 2 § ÄktB. Regeln är avsedd att skydda efterlevande make och innebär att denne inte behöver dela sina tillgångar med särkullbarn till den avlidne maken eftersom de har rätt att ärva sin förälder direkt enligt 3 kap. § ärvdabalken. Konsekvensen blir då att särkullbarnen endast ärver den avlidne makens giftorättsgods (och dennes andra eventuella tillgångar). Om den efterlevande maken har mer tillgångar än den avlidne maken är det följaktligen ekonomiskt fördelaktigt för denne att begära att varje make får behålla sitt eget giftorättsgods och därmed undvika att en likadelning sker 12 kap. 2 § ÄktB.

Hoppas att du har svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2917)
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall

Alla besvarade frågor (97547)