Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan

2020-05-24 i Efterarv
FRÅGA
Vi är syskonbarn till en moster och morbror. Morbror död sedan länge, moster dog nyligen. Fördelning inför efterarvet var betydligt mindre för min morbror än för hans hustru p.g.a. att hans hustru ägde fastigheten som värderades högt. Fem år innan sin död gav moster bort fastigheten till ett av syskonbarnen i gåva. Gäller fördelningen av efterarvet som sattes efter morbrors död ändå?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller frågor om arv hittar vi svaren i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att din morbror och moster var gifta samt att ni som syskonbarn är de enda arvingarna.

Efterarvsrätt
När din morbror gick bort ärvde din moster hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det innebär att din morbrors arvingar har rätt till efterarv efter honom nu när din moster gått bort. Huvudregeln är att hans arvingar ska ärva en lika stor kvotdel av din mosters kvarlåtenskap som arvet efter din morbror utgjorde i hela hennes förmögenhetsmassa när han gick bort (3 kap 2 § ÄB). Men det finns bestämmelser som reglerar vad som händer om hennes egendomsmassa minskar i värde efter att dn morbror gick bort. Reglerna finns i 3 kap 3 § 1 st. ÄB och beskrivs nedan.

Beräkning av efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
3 kap. 3 § 1 st. ÄB innebär att om värdet på gåvan till syskonbarnet var så stort att det inskränkte på arvet efter din morbror beräknas efterarvingarnas (som inte mottagit någon gåva) andel som om minskningen av förmögenhetsmassan aldrig hade skett. Om din mosters kvarlåtenskap däremot är värd så mycket att gåvan inte inskränkte på arvet efter din morbror beräknas alla syskonbarnens efterarvsrätt oberoende av gåvan.

Om gåvan innebar en inskränkning på arvet efter din morbror och värdet på din mosters kvarlåtenskap inte tillåter att man lägger till minskningen i förmögenhetsmassan i beräkningen av efterarvet kan gåvomottagaren bli skyldig att ge tillbaka gåvan innan arvet fördelas. Då krävs dock att övriga efterarvingar väcker talan om detta inom fem år från gåvotillfället (3 kap. 3 § 2 st. ÄB). I ert fall har det alltså förflutit för lång tid för att detta ska vara möjligt.

Förskott på arv
Förskott på arv endast antas föreligga då det är arvlåtarens bröstarvinge, det vill säga barn, som mottagit gåvan (6 kap. 1 § ÄB). Gåvan i ert fall kan därför endast anses utgöra ett förskott på arv om din moster gjort det tydligt att det var hennes vilja. I så fall ska arvet efter din moster beräknas genom att gåvans värde vid gåvotillfället läggas till kvarlåtenskapen innan arvet fördelas på arvingarna. Den arvinge som mottog gåvan ska räkna in gåvans värde i sin arvsrätt, vilket kan innebära att hen inte ärver något mer utöver gåvan.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (741)
2020-11-29 Efterarv för syskon
2020-11-29 Fördelning av tillgångarna mellan mig och min halvsyster
2020-11-28 Har jag arvsrätt efter min bror?
2020-11-21 Hur mycket ska min mors makes brorsbarn få i efterarv då min mor avlider?

Alla besvarade frågor (86684)