Efterarvsrätt för först avlidne makens släkt

Vår boupptecknare säger att änkans mans syskonbarn är berättigade till arvet också.

Kan det vara möjligt efter 25 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar arvsrätt är i ärvdabalken, nedan förkortat ÄB.

Jag kommer i mitt svar utgå från att det inte finns något testamente inblandat utan att änkans egendom ska fördelas enligt den arvsordning som följer av lag.

När mannen dog ärvde antagligen änkan all hans egendom i egenskap av efterlevande maka (3 kap 1 § första stycket ÄB). Övriga arvingar till mannen fick alltså inte ut något arv då. De blev dock inte av med sin rätt, utan fick så kallad efterarvsrätt (3 kap 2 § ÄB). Efterarvsrätt är en rätt som den först avlidne makens barn, föräldrar, syskon eller syskonbarn kan få (i den ordning som de räknas upp, finns barn i livet har alltså de senare uppräknade inte någon efterarvsrätt) (2 kap 1-2 § ÄB). Innebörden av att få efterarvsrätt är att personen har rätt till en viss andel av den egendom som finns kvar när efterlevande make dör, denna del ska då betraktas som arv från den först avlidne och tas undan innan övriga tillgångar fördelas mellan den sist avlidnes arvingar. Systemet med efterarvsrätt ser till att inte den först avlidne makens arvingar ska kunna bli helt arvslösa medan den andra maken får ut bådas arv när den överlevande maken dör.

Svaret på frågan om änkans mans syskonbarn kan ha rätt till arv överhuvudtaget är alltså ja. Om mannen inte efterlämnat några barn, föräldrar eller syskon men däremot syskonbarn har dessa efterarvsrätt på en andel av änkans samlade tillgångar när hon dog. Denna del ska alltså fördelas mellan hans syskonbarn som "uppskjutet arv" från honom. Först därefter fördelas resterande av änkans tillgångar mellan hennes barn, föräldrar, syskon eller syskonbarn.

Vad gäller att det gått 25 år kan detta ha betydelse beroende på om du syftar på 25 år från mannens död eller 25 år änkans död. Efter att rätten till arv faller ut har den arvsberättigade som huvudregel 10 år på sig att göra sin rätt gällande (16 kap 4 § ÄB). Efter dessa tio år är upphör rätten att kräva ut arvet (16 kap 7 § ÄB). Att tiden börjar räknas när "rätten till arv faller ut" betyder att rätten inte kan preskriberas innan den berättigade faktiskt haft en rättslig möjlighet att få ut sitt arv. Mannens syskonbarns efterarvsrätt kunde de inte göra gällande förrän tidigast efter att änkan avled, vilket innebär att det var vid denna tidpunkt deras "rätt till arv föll ut". Hur lång tid det gått sedan mannen avled spelar alltså ingen roll för hans arvingars rätt till arv. Avgörande blir att det inte gått mer än 10 år sedan änkan avled.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,


Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000