Efterarvsrätt

2017-12-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Har en fråga om bröstarvingar och arvsrätt.Bakgrund – Min förälder gick bort för ett tag sedan, vid hens bortgång fanns det en önskan från hen att partnern (de var gifta) skulle få bo kvar i orört bo, något jag var (och är) helt Ok med, jag har haft en god relation med båda sedan många år. Fråga – Partnern kommer (hoppas jag) att leva i många år till så vad händer egentligen med det arv som fanns vid hens bortgång? Det finns en fastighet och fanns, antar jag, likvida tillgångar. De senare kommer väl naturligtvis att minska med tiden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt var din förälder gift med en person som inte var din förälder. I lagens mening är du alltså särkullbarn 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Äkta makar har arvsrätt efter varandra, särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken.

Du har avstått ditt arv till förmån för den efterlevande maken (din förälders partner), du har då efterarvsrätt till den efterlevande maken, 3 kap. 9 § Ärvdabalken. Det arv du var berättigad till efter din förälder, som du avstod har den efterlevande maken ärvt med fri förfoganderätt. Detta innebär att partnern kan leva upp tillgångarna och genom gåva göra sig av med kvarlåtenskapen, partnern får dock inte testamentera bort egendomen. Det bör tilläggas att det finns vissa undantag då en make t.ex. genom gåva väsentligt har minskat sin egendom och därmed det efterarv du har rätt till, 3 kap. 3 § Ärvdabalken.

När partnern avlider har du alltså efterarvsrätt till dennes egendom, det framgår av 3 kap. 9 § som hänvisar till 3 kap. 2 § Ärvdabalken. Huvudregeln är då att partnerns tillgångar/egendom ska delas lika mellan dig och partnerns egna arvingar. Dvs. du har arvsrätt till hälften av partnerns egendom. Om det är så att partnerns egendom till största del består av kvarlåtenskap från din avlidne förälder kan en annan delning än hälftendelning göras.

Om det är så att partnern vid sin bortgång inte har några arvingar eller har skrivit ett testamente så kommer all dennes egendom att tillfalla dig, det förutsätter att du har arvsrätt till den efterlevande maken vilket du har i och med efterarvsrätten, 3 kap. 8 § Ärvdabalken.

För att sammanfatta har du alltså efterarvsrätt till partnern, huvudregeln är hälftendelning men under vissa förutsättningar kan du vara berättigad till mer än hälften.

Hoppas att du fick din fråga besvarad! Tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98657)