Efterarvsrätt

2015-01-19 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min syster och jag undrar lite om vår arvsituation. Vår far är i livet, 83 år och är pigg. Hans fru som ej är vår mor dog i somras. Vi har en halvbror som är so n till min far och hans avlidna fru. Det vi är intresserade av hur vår arvsrätt ser ut? Pappas hus t ex, ärver vår halvbror först 50% från sin mor och sen 33% av vår pappa och min syster och 16,7% var?Med hopp om ett snabbt svar/Mvh Robert Ekblom
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline.

Vid en makes bortgång, ska en bodelning ske innan man fördelar arvet, se. 9:1-2 äktenskapsbalken (ÄktB) Jag utgår i frågan från att det inte finns något äktenskapsförord. Då gäller som huvudregel att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (10:1 ÄktB). Vad som utgör giftorättsgods är allt förutom det som tas upp i paragraf 7:2, ÄktB. Er pappas hus ingår alltså i giftorättsgodset.

Vidare utgår jag i frågan från att det inte finns något testamente, varvid huvudregeln är att efterlevande make ärver den andre, se 3:1 ärvdabalken (ÄB).

Er halvbror, som är bröstarvinge till er far och hans avlidna maka har efterarvsrätt till 50% av värdet på huset när er far dör. (3:2 ÄB) Detta för att han har rätt att ärva sin mor. Skulle det vara så att er far, förkovrat huset så att det vid hans död har stigit väsentligt i värde, på bekostnad av omfattande arbete som er far själv har lagt ned på huset, kan sådan värdeökning räknas bort innan man räknar ut den del som er halvbror har efterarvsrätt till. (3:3 ÄB)

Efter att efterarvet av makan har fördelats till er halvbror, ska resten av huset (er fars del) delas lika mellan er två och er halvbror. Er halvbror ärver då först 50% i efterarv av sin mor, och värdet som är kvar fördelas därefter lika mellan er tre syskon.

För enkelhetens skull skriver jag ut ett exempel med siffror.

Om huset är värt 1000 kr. när er fars fru dör, sker bodelning och er far har rätt till 500 kr av huset och hans avlidna fru skulle haft rätt till 500 kr. Efterarvsrättten som er halvbror har rätt till blir då, 500/1000 = 50%.

När er far sedan dör, har kanske husets värde stigit till 1200 kr på marknadsmässiga grunder. Då har er halvbror fortfarande rätt till 50% av huset, 600 kr. Varefter ni alla tre får dela på den resterande del, och ärver då av er pappa, 200 kr var. 200 * 3 = 600 kr.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga.

Med vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1061)
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-06-30 Hur blir det med arvsrätten när ny make ska bo i orubbat bo?

Alla besvarade frågor (81763)