Efterarvinge (som inte är bröstarvinge) har vanligtvis endast rätt till arv efter den först avlidna maken och inte andra

Hej,

Jag har svårt att förstå vad som gäller då min mamma har gått bort.

Jag är särkullebarn. Det finns inga gemensamma barn.

Om jag som särkullbarn väljer att avstå från mitt arv till förmån för efterlevande make. Så har jag läst att jag som Särkullbarn avstår inte arvet definitivt, utan skjuter på arvet och blir istället efterarvinge likt ett gemensamt barn.

Menas detta att jag ärver alla tillgångar som finns vid bortgång av min mammas make. Även det som räknas som hans tillgångar.

Eller ärver hans syskon alternativt syskonbarn en del.

Kan han testamentera bort hela eller delar av arvet/tillgångar som finns?

Är det något speciellt som jag behöver tänka på som jag inte ska missa.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver kan du som särkullbarn välja att avstå ditt arv och blir då istället efterarvinge till din mamma när hennes make avlider (3 kap 9 § ärvdabalken). Du har då rätt att få ut arv efter din mamma, men blir inte arvinge till hennes make. Vanligtvis är efterarvets storlek hälften av den egendom som finns när den efterlevande maken avlider (3 kap 2 § ärvdabalken). Kvotdelen kan dock vara större eller mindre beroende på hur ägandeförhållandena såg ut mellan makarna. Skulle t.ex. din mamma efter bodelning ha ägt 60 % av egendomen är storleken på ditt efterarv 60 % av egendomen. Resterande del av egendomen är arv efter maken och ska tillfalla hans arvingar, t.ex. syskon. Maken kan dock såklart välja att testamentera bort allt till dig om detta skulle vara hans vilja.

Under makens livstid kommer han kunna ge bort/sälja egendom som tillhört din mamma då han har s.k. fri förfoganderätt. Han kommer även kunna testamentera bort egendom som tillhört din mamma så länge detta inte inskränker din rätt till efterarv (3 kap 3 § ärvdabalken). Rätten till efterarv innebär alltså i första hand endast rätten till en viss mängd egendom och inte till specifik egendom. Av den egendom som finns kvar, dvs. inte har getts bort/sålt/testamenterats bort, har du dock rätt att i första hand få erhålla din mammas egendom som arv (3 kap 5 § ärvdabalken).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”