Efterarv till särkullbarn

Hej. Jag och min nuvarande man har ett gemensamt barn. Hos oss bor stadigvarande också mitt andra barn som mitt ex är pappa till. Jag och mitt ex är vårdnadshavare över honom. Jag undrar att det på något sätt går att lösa att min nuvarande man får förvalta mitt arv till båda mina barn vid min bortgång (då jag inte vill att mitt ex får ta del av de pengarna för vår gemensamma son). Och om jag på något sätt kan avtala att båda mina barn först får arvet efter min nuvarande mans bortgång? måste jag upprätta ett testamente?

Lawline svarar

Hej! Roligt att du vänder dig till Lawline för dina frågor!

När en make avlider så tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken och om det finns gemensamma barn så ärver de gemensamma barnen den först avlidne maken efter den efterlevande maken dött med ett s k efterarv, se 3 kap. 1 och 2 Ärvdabalken. Har den avlidne maken ett barn från innan nuvarande make, är detta ett särkullbarn. Sådana barn behöver inte vänta tills den efterlevande maken är död för att få ut sitt arv utan har rätt till det direkt, 3 kap. 1 ÄB. Detta betyder att din makes och dina gemensamma barn får vänta tills den efterlevande maken dör innan de får ut sitt arv efter den förste avlidne. Ditt barn från tidigare äktenskap kommer få ut sitt arv efter dig direkt, och beroende på barnets ålder kan det kommas att förvaltas av din föredetta enligt Föräldrabalkens regler.

Du kan i testamente förordna att din make med fri förfoganderätt ska förvalta din kvarlåtenskap åt dina barn för att även ditt särkullbarn ska få ett efterarv efter din make. Särkullbarnet har dock en oinskränkt rätt få ut sin laglott efter din död, 7 kap. 1 och 3 kap. 1 ÄB. Särkullbarnet kan dock avstå denna rätt och bli efterarvsberättigat precis som era gemensamma barn enligt 3 kap. 9 ÄB, men detta är något som du inte kan påverka. Begär särkullbarnet ut sin laglott efter din död, avräknas denna laglott mot den del av kvarlåtenskapen som annars skulle tillfallit denne och det som blir över blir ett efterarv som din nuvarande make disponerar fram till sin död. Efterarvet tillkommer senare särkullbarnet.

Jag föreslår att du tar hjälp av en praktiserande jurist för att upprätta ett formenligt testamente.

Ärvdabalken hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.HTM

Föräldrabalken hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM

Hoppas jag svarade på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning