Efterarv och särkullbarn

vem ärver mig, är omgift har två barn med mitt ex. får min nya fru något

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår i mitt svar ifrån att du inte har skrivit något testamente vilket innebär att den legala arvsordningen gäller, det vill säga den arvsordning som följer av lagen.

Vid en makes dödsfall ska först en bodelning göras, innan arvet efter maken kan fördelas. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, alltså all egendom som inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente. Giftorättsgodset delas lika mellan de två makarna. Den egendom som den avlidna maken får genom bodelning tillsammans med sin enskilda egendom utgör den makens kvarlåtenskap. Det är denna kvarlåtenskap som ska fördelas på den avlidnes arvingar.

Enligt den legala arvsordningen delar man upp arvingarna i tre olika grupper, även kallade arvsklasser. Den avlidnes avkomlingar (barn, barnbarn osv.) ingår i den första arvsklassen och är alltså de som ärver först, ÄB 2 kap. 1 §. Om det inte finns någon vid liv i den första arvsklassen går man vidare till att undersöka om det finns några arvsberättigade i den andra arvsklassen. I den andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar och deras avkomlingar, alltså den avlidnes syskon och syskonbarn, ÄB 2 kap. 2 §. Om det inte heller finns någon arvsberättigad i den andra arvsklassen får man gå vidare till den tredje arvsklassen, som består av den avlidnes mor- och farföräldrar och deras barn, dvs. fastrar, farbröder, mostrar, morbröder, ÄB 2 kap. 3 §. Inga andra än de uppräknade är arvsberättigade, vilket innebär att kusiner inte har någon arvsrätt.

Om den avlidne vid sin bortgång är gift är huvudregeln att den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap med försteg. Detta innebär att arvingar från den första och andra arvsklassen har rätt till sitt arv först efter att även den efterlevande maken har avlidit. Däremot finns det ett undantag för så kallade särkullbarn, alltså barn som den avlidne maken har från ett tidigare förhållande. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt, och slipper alltså att vänta tills den efterlevande maken har avlidit, ÄB 3 kap. 1 §.

För att sammanfatta mitt svar får dina barn ut sitt arv direkt vid din bortgång, eftersom att de är dina särkullbarn. Det framgår inte om du och din nuvarande maka har gemensamma barn men om så skulle vara fallet skulle din nuvarande maka ärva deras andel med försteg. Om ni inte har några gemensamma barn ärver din nuvarande maka inget från dig, däremot får hon genom bodelningen ut hälften av ert gemensamma giftorättsgods.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning