Dubbla böter för bil och släp

2019-05-12 i Påföljder
FRÅGA
Fick idag parkeringsböter i Göteborg. Jag fick dubbla böter (2x600 Sek), en på dragbilen + en på trailern som är ihopkopplad med dragbilen. Jag tycker att de endast kan betraktas som en enhet eftersom de är sammankopplade. Sålunda borde man endast få en böteslapp. Eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din uppgift vilket parkeringsbolag som gett dig böter men av t.ex. Q-Parks regler framgår det att varenda fordon måste ha egen parkeringsbiljett. En trailer klassas som eget fordon, oavsett om den är sammankopplad med dragbilen, dvs de betraktas inte som en enhet, och kan därmed få enskild bot.

Jag hoppas att du har fått svar på fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för den snabba responsen! När jag parkerar köper jag ju endast en biljett som läggs synligt i framrutan. Med detta synsätt (2 skilda p-böter) borde jag ju också köpa en biljett att fästa på släpet. Till saken hör att p-platsen vid Stig Center i Göterborg är avsedd för lastbilar med trailer, dvs. man ryms i en ruta med hela ekioaget. Jag kan dock förstå om en personbil med släp upptar två p-rutor inne i stan och sålunda får 2 p-böter.
2019-05-12 15:59
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1022)
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter
2019-05-14 Hur länge finns uppgifter i belastningsregistret?
2019-05-14 Möjlighet att skjuta upp betalning av strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (69104)