Dubbelbestraffning vid trafikbrott

2017-10-03 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Var för ca 1,5 år sedan vållande till en trafikolycka då jag ej hade anpassat avstånd till framförvarande fordon. Fick sedan ca 1 år senare böter ifrån polisen pga detta då jag erkände brottet. Har nu fått ett brev från transportstyrelsen där de beskriver att de vill utförda en varning som ett alternativ till återkallning av körkortet. Jag undrar om de verkligen har rätt att vidta sådana åtgärder (varning/återkallelse av körkort) trots att brottet är erkänt och har vunnit laga kraft samt jag har tagit mitt straff i form av böter redan? Från mitt perspektiv blir detta en form av dubbelbestraffning. Vad säger lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett förbud mot dubbelbestraffning hittas i Europakonventionens tilläggsprotokoll 7 punkten 4. Förbudet innebär att två straff för samma gärning inte är tillåtet.

Ett körkortsingripande, exempelvis körkortsåterkallelse, med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse, 5 kap. 1 § 2 st körkortslagen.

Detta systems förenlighet med förbudet mot dubbelbestraffning har prövats av högsta domstolen. Högsta domstolen gjorde bedömningen att den svenska ordningen med körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott inte strider mot förbudet mot dubbla förfaranden och straff (ne bis in idem), NJA 2015 s. 587.

Sammanfattningsvis ses det alltså inte som dubbelbestraffning att både få böter och körkortet återkallat för samma brott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?