FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente18/12/2018

Du kan skriva nytt testamente efter att inbördes testamente har använts

Vi har ett testamente men om någon av oss avlider kam man skriiva ett nytt testamente eller gäller det gamla

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ett testamente skrivs vad som ska hända med en persons tillgångar om personen dör. När personen dör ska alltså det som står i testamentet verkställas på så sätt att tillgångarna ska fördelas enligt vad som står i testamentet.

Jag förstår att du och någon annan har ett gemensamt testamente. Genom ett gemensamt testamente ger man varandra en ömsesidig arvsrätt till varandra. Det betyder att ifall en av er som är med i det gemensamma testamentet skulle avlida ska arvet efter denne tillfalla den eller de som fortfarande lever. Detta innebär alltså att testamentet gäller då någon av er avlider. Efter en av er har avlidit fyller ju testamentet inte längre någon funktion och har alltså inte någon verkan.

Om den som lever längre än den andra vill upprätta ett nytt testamente efter att det gemensamma testamentet fyllt sin funktion finns det inget som hindrar det. Testamenten upprättas skriftligen med två vittnen som ska skriva under testamentet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare