Dröjsmål vid reparation

Hur länge får optikern ha mina glasögon? Jag lämnade in dem första veckan i juni, för att en skruv försvunnit, så ena glaset ramlade ur. Det är nu 26 augusti och jag har ringt och varit in kanske 8 gånger. Tilläggas bör att glasögonen inte är trasiga på något annat sätt, än att en skruv försvunnit.

Lawline svarar


Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att du har lämnat in dina glasögon till en optiker i syfte att få dem reparerade. Det innebär att optikern som näringsidkare ska utföra en tjänst åt dig som konsument, och du hittar bestämmelser om detta i konsumenttjänstlagen.

Är optikern försenad och i dröjsmål med reparationen?
Du undrar hur länge optikern får ha dina glasögon. Det beror på om optikern är försenad med reparationen eller inte. Det framgår inte av din fråga om du och optikern kom överens om ett datum för när glasögonen skulle vara färdiga att hämta. Jag utgår därför från att ni inte gjorde det. Reparationen ska då vara klar inom skälig tid, vilket innebär den tid som det normalt sett tar att utföra en sådan reparation (24 § första stycket konsumenttjänstlagen). Att laga en skruv i ett par glasögon bör utifrån min bedömning inte kräva mer än två månaders arbetstid. Detta eftersom det inte är en omfattande reparation, och eftersom det i allmänhet inte tar så lång tid för optiker att genomföra sådana reparationer. Jag skulle därför säga att säljaren är försenad med reparationen, och alltså i dröjsmål.

Vad kan du göra?
Eftersom vi konstaterat att optikern är i dröjsmål kan du:

- hålla inne betalningen,
- kräva att optikern utför reparationen,
- eller häva avtalet.

Dessa påföljder framgår av 25 § konsumenttjänstlagen. Du får hålla inne så mycket av betalningen som du anser krävs för att säkerhetsställa att optikern genomför reparationen (27 § konsumenttjänstlagen). Vill du att optikern fullgör reparationen får du kräva det så länge optikern inte kan visa på att det finns ett hinder för hen som inte kan övervinnas, oskäligt stora olägenheter eller kostnader i förhållande till reparationen (28 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Du kan även gå vidare med en annan optiker för att reparera glasögonen och i samband med detta häva avtalet om det är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumenttjänstlagen). Att reparationen har tagit orimligt lång tid och att du har ett behov av att få tillbaka dem i tid tyder på att en sådan väsentlig betydelse finns i ditt fall. Det finns även en möjlighet för dig att kräva optikern på skadestånd om du har lidit ekonomisk skada, alltså drabbats av kostnader till följd av dröjsmålet (31 § konsumenttjänstlagen). Skadeståndets storlek beräknas då genom att man jämför vad det skulle ha kostat dig om optikern inte hade varit i dröjsmål och vad det kostade dig att hen var det. Mellanskillnaden utgör skadeståndets belopp.


Sammanfattning
Optikern har inte rätt att behålla dina glasögon för reparation eftersom hen är i dröjsmål. Du kan häva avtalet direkt och återfå glasögonen. Det finns emellertid också möjlighet att hålla inne betalningen eller kräva att glasögonen repareras om du vill ge optikern en sista chans. Har du haft extra kostnader i samband med dröjsmålet kan du begära skadestånd.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Emilia AlfredssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”