Drograttfylleri

2021-07-05 i Påföljder
FRÅGA
Hej, har en fråga om preskriberingstid vid drograttfylla?Alltså när någon fällts för drograttfylla, när räknas det som preskriberat så man har "rena papper" igen? Personen ifråga fick böter.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mot bakgrund av din förklaring förmodar jag att du åsyftar gallringsreglerna avseende uppgifter om begångna brott i belastningsregistret.

När en person blir dömd för ett brott registreras detta i polisens belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om det brott som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). Den fastställda påföljden är avgörande för hur länge en uppgift om ett begånget brott ska finnas med i belastningsregistret.

En uppgift om ett begånget brott i belastningsregistret där böter har utdömts som påföljd tas bort från registret fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). Man kan således sägas ha ett belastningsregister utan anmärkningar efter fem år.

Det som emellertid ska beaktas är att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1587)
2021-10-26 När gallras uppgifter om dagsböter ur belastningsregistret?
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT

Alla besvarade frågor (96550)