Döttrars möjligheter att få ut faders egendom som förskott på arv

2017-05-31 i God man
FRÅGA
Hej! Min mamma är död och min pappa har alzheimer. Kan jag och min syster alternativ bara en av oss (det är bara vi två) få förskott på arv? Pappa är inte omyndigförklarad men han har en förmyndare när det gäller hans ekonomi. Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Omyndigförklaring har i Sverige ersatts av förvaltarskap vilket förordnas av en domstol. Detta gör att jag har svårt att tro att din far har en förmyndare, vilket bara omyndiga (personer under 18 år) personer har.

Jag vill inte ta för givet men gissar att din far kanske har en förvaltare eller en god man som tar hand om hans ekonomi istället. Regler om förordnande av sådana finns i 11 kap. 4 § föräldrabalken (god man) och 11 kap. 7 § föräldrabalken (förvaltare).

Förskott på arv enligt 6 kap ärvdabalken
Nu till din fråga mer specifikt. Förskott på arv regleras i 6 kap. 1 § ärvdabalken vilket är gammal och svårtolkad lagtext. Förutsättningarna är dock att gåvor som ges av en förälder till barn under förälderns livstid antas vara förskott på arv, om inget annat framgår vid gåvan. Om du och din syster idag får en gåva av er far räknas det alltså som förskott på arv om inget annat nämns.

För att få en gåva av er far måste han kunna ingå ett avtal om en gåva. En person med alzheimer kan dock inte ingå avtal på grund av en lag som säger att personer med en psykisk störning inte kan ingå avtal (1924 års lag). Alltså måste vi se ifall er fars goda man eller förvaltare kan ingå avtalet åt honom.

Förvaltare och god mans befogenheter att ge bort egendom
Egentligen borde det inte spela särskilt stor roll ifall er far har en förvaltare eller en god man. En förvaltare övertar huvudmannens (er fars) rättshandlingsförmåga (rätten att t.ex. ingå avtal) vilket inte en god man gör. Förvaltare har alltså större befogenheter än vad en god man har. Men gällande bortgivning av egendom har de samma befogenheter. Enligt 14 kap. 12 § föräldrabalken kan varken en god man eller en förvaltare ge bort huvudmannens egendom, såvida det inte handlar om personliga presenter till ett rimligt värde. Beroende på hur stor andel av er fars ägodelar ni vill få ut kan det alltså gå att få ut det som förskott av arv. Men all egendom från er far får ni ut först vid arvskiftet.

Sammanfattning
Jag tycker det låter märkligt att er far har en förmyndare och har därför utgått från att han har en god man eller en förvaltare. Du och din syster kan inte få ut en stor del av er fars egendom. En förvaltare och god man kan endast ge bort egendom å er fars vägnar till ett begränsat värde (tänk t.ex. födelsedagspresenter). Detta är naturligtvis för att värna om er fars möjlighet att behålla sin egendom, man vill inte att en person ska kunna bli av med all sin egendom bara på grund av att hen drabbas av en sjukdom.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (532)
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?

Alla besvarade frågor (94588)