Domstolsbeslut om umgänge- verkställighet och ändring

2017-06-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi har ett domstolsbeslut, jag boende föräldern exet umgängesföräldern. Pappan har barnen varannan fredag från kl 16.30 och överlämning måndag senast kl 9 och varannan onsdag kl 16.30 till fredag senast kl 9. Han har nu brutit mot domen två tillfällen och lämnar inte kl 9 till förskolan eller till mig. Kan jag ansöka om verkställande dom? Kan jag ändra domen till överlämning söndag kväll ist för måndag morgon? Det hade blivit bättre för barnen att hinna landa hos mig på kvällen och fått prata om helgen än att jag hämtar de på måndag och våra två barn på 2 och 4 år ska iväg direkt på aktivitet på måndagar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om barns boende och umgänge återfinns i Föräldrabalken (FB) 6 kap.

Hur boende och umgänge ska se ut kan fastställas genom dom eller avtal, FB 6 kap. 14 a §.

Om barnets pappa inte följer domen rekommenderar jag först att du försöker prata med honom och få honom att följa domen. Om han trots det fortsätter att inte följa domen, kan du ansöka om verkställighet vid tingsrätten. Tingsrätten kan sedan besluta om att pappan vid vite förpliktas att följa domen.

En ändring av beslutet som är fastställt genom dom kan ske genom avtal mellan föräldrarna, detta förutsätter dock att föräldrarna är överens om ändringen. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, FB 6 kap. 14 a § st. 2.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i ett avtal kan du vända dig till domstolen igen för att försöka få en ny dom om umgänget. Om domstolen anser att ändringen vore bättre för barnet finns det en möjlighet att de fastställer ändringen som du vill uppnå. I frågor rörande barns vårdnad, boende och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande, FB 6 kap. 2 a §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98466)