Domstols lagliga rätt att avgöra i frågor om boende m.m

2017-04-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hur stor makt har egentligen familjerätten? Min sambo har tre barn som är hos oss varannan vecka, torsdag kväll till måndag morgon. Barnens pappa jobbar varannan helg och vill då att vi skall ha dem varje helg för att han skall kunna ha varannan helg barnfri. Familjerätten har nu gått på pappans linje och kört över oss andra inblandade. Har de laglig rätt i att tvinga oss ha barnen varje helg?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Ja, domstol har laglig rätt att avgöra sådana här frågor. Domstol har rätt att fatta bindande beslut om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap FB. Om föräldrar inte kan komma överens och själva träffa avtal i dessa frågor är det upp till domstol att besluta i sådana frågor. Enligt 6 kap 2a § FB ska barnets bästa alltid vara det avgörande för sådana beslut. Vid denna bedömning fästs särskilt avseende vid exempelvis barnets behov av en nära och god kontakt med sina båda föräldrar. Självfallet beaktas också andra relevanta omständigheter i det enskilda fallet innan domstolen avgör i frågan. Enligt 6 kap 14 a § FB kan domstol besluta om hos vem av föräldrarna barnet ska bo i de fall båda föräldrarna har vårdnad över barnet. Domstol kan besluta om växelvis boende och hur det upplägget ska se ut. Om det istället rör sig om umgänge kan domstol besluta om detta enligt 6 kap 15 a § FB.
Eftersom beslut alltid ska fattas utifrån barnets bästa och omständigheter i sådana här frågor kan ändras, finns viss möjlighet att påkalla ändring i besluten.

Hoppas svaret varit till din hjälp
Med vänlig hälsning

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94588)