Domstols beaktande av personliga förhållanden vid påföljdsval

2016-03-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej Jag har blivit misstänkt för grov häleri men undrar bara om de har hänsyn att man har små barn när de ger straffet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 6 § brottsbalken gäller att straffskalan för normalgraden av häleri är fängelse högst två år. Är brottet att bedöma som grovt häleri är straffskalan fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Enligt dina uppgifter är du misstänkt för grovt häleri. Om domstolen kommer fram till att du gjort dig skyldig till grovt häleri innebär det att påföljden ska bestämmas till fängelse.

När domstolen bestämmer om brottet är av normalgraden eller grovt, samt vid valet av påföljd finns en möjlighet att beakta vissa så kallade billighetshänsyn. Detta framgår av 30 kap. 4 § brottsbalken där det stadgas att "vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse." Vilka hänsyn detta är framgår av 29 kap. 5 § brottsbalken.

I 29 kap. 5 § punkt 8 lämnas utrymme för domstolen att beakta omständigheter som påkallar en mildare påföljdsbestämning än den som straffvärdet motiverar. Omständigheter som ska beaktas kan vara sådana saker som rör gärningsmannens personliga förhållanden. Till exempel kan det beaktas om någon annan än den som har begått brottet skulle drabbas på ett väldigt hårt och orimligt sätt. Så kan fallet vara där någon är ensamstående med mycket unga barn. (NJA 1989 s. 564)

Hur omständigheterna ser ut i just ert fall går inte att utläsa ur frågan. Men för att besvara din fråga: ja, domstolen kan ta hänsyn till dina personliga förhållanden, exempelvis att du har små barn, när de bestämmer påföljd. Utgångspunkten är emellertid att domstolen inte ska döma personer olika på grund av att den som döms möter starkare negativa konsekvenser än andra. Gärningsmannen tvingas helt enkelt tåla vissa förändringar i levnadsförhållandena och till exempel socialt obehag av olika slag.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1370)
2020-11-25 Vad gäller för benådning i Sverige?
2020-11-24 How much will my fine be for stolen goods?
2020-11-22 Hur ser domstolen på fängelsestraff? Vad kommer hända med mina barn om jag hamnar i fängelse?
2020-11-19 Vilka regler finns det rörande permission respektive fotboja vid avtjänande av fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (86512)