FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder10/11/2019

Dömd för sexuellt ofredande och fick villkorlig dom och dagsböter. Vilken grad på straffskalan?

Om jag är dömd till dagsböter och villkorlig dom i två år för sexuellt ofredande, vilken grad på straffskalan räknas då detta?

Allvarligt eller ringa brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffskalan beror först och främst vilket brott du har dömts för. Vissa brott har tre olika svårhetsgrader. Brottet misshandel (brottsbalken, BrB, 3 kap. 5 §) har exempelvis graderna ringa misshandel, misshandel av normalgraden, samt grov misshandel (BrB 3 kap. 6 §).

Brottet sexuellt ofredande (BrB 6 kap. 10 §) har endast en svårhetsgrad, vilket är normalgraden. Det finns alltså inget brott som heter ringa sexuellt ofredande eller grovt sexuellt ofredande. Det brott du har dömts för är därför sexuellt ofredande av normalgraden och straffet för det brottet är böter eller fängelse i högst två år.

I domen har det angetts det straff du fått vilket var dagsböter och villkorlig dom i två år. Villkorlig dom får dömas som påföljd ifall påföljden inte har bedömts kunnat stanna vid böter (BrB 27 kap. 1 §). Domstolen har värderat påföljden i det enskilda fallet och har alltså bedömt att din påföljd ska motsvara ett fängelsestraff. Ett fängelsestraff är minst två veckor långt (BrB 26 kap. 1 § 2 st.).

I den straffvärdesbedömning domstolen gjort har de kommit fram till att villkorlig dom var en bättre påföljd, eftersom ett fängelsestraff ådöms en person i sista hand. I domen kan det därför stå hur långt fängelsestraffet skulle ha varit. På så sätt får du veta vart på straffskalan du hamnade, dvs. i skalan fängelse i två veckor - två år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo