FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/05/2022

Dom utan rättegång

Hej! Varför blir det rättegång även om brottet bara ger böter? Varför lägger staten pengar på ha en rättegång som kostar pengar och tid? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Om påföljden för ett brott är begränsat till böter eller villkorlig dom, är det möjligt för åklagaren att besluta om att utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal (48 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). På det sättet kan en rättegång undvikas. 

Den som är misstänkt för brottet får välja om den vill erkänna brottet och betala böterna, på så sätt godkänner den strafföreläggandet. Den misstänkte kan också välja att inte acceptera strafföreläggandet genom att inte erkänna eller underlåta att svara. Om strafföreläggandet inte accepteras kan åklagaren väcka åtal (48 kap. 2 § RB). När åtal väcks innebär det att en rättegång kommer behöva hållas. 

I svensk rätt gäller kontradiktionsprincipen vilken innebär att ingen ska dömas ohörd. En dömd person har därmed rätt till en rättegång, men kan i vissa fall godkänna ett straff enligt ovan.  

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Nilufer NouriRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”