Dolt fel i begagnad båt – konsumentköp

2016-06-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Häva båtköp pga. dolt felHejKöpte 2015-07 en begagnad båt på båtfirma, värde ca 235000:-Jag visste att bottenfärgen var i dåligt skick då den hade börjat släppa. Min intention var att inte använda någon bottenfärg.Jag nu har skrapat bort all färg och det visar sig att båten är lagad på många ställen.Detta hade jag inte förutsett och fick ingen information om att båten hade varit lagad. Hade jag vetat om det då hade jag aldrig köpt båten.Besiktning som nu har gjorts visar att båtens konstruktion är ok. Båtfirman vill inte ta tillbaka båten utan hänvisar till besiktningsprotokollet. Har jag rätt till häva köp eller prisavdrag då båtens värde betingar ett för mig ett mycket lägre värde och skick? Jag måste även informera framtida köpare om dessa lagningar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Relevant lag

Som jag förstår det från din fråga har du köpt båten från en näringsidkare, dvs en person som driver yrkesmässigt bedriver en ekonomisk verksamhet. Som jag förstår det köpte du inte båten för att använda i någon näringsverksamhet. Det innebär att du finner de regler som gäller för ditt avtal i konsumentköplagen (1990:932) (hädanefter förkortad KköpL), enligt dess 1 §. Reglerna i KköpL går före reglerna i ditt avtal som är till din nackdel, se 3 § KköpL.

Finns det ett fel?

Vad som är fel regleras i 16–21 a §§ KköpL. För ditt fall finns de mest relevanta bestämmelserna i 16 § och 19 § KköpL. Den allmänna regeln för vad som är ett fel framgår av 16 § tredje stycket tredje punkten KköpL, och innebär att båten är felaktig om den avviker från vad du med fog kunde förutsätta.

Som jag förstår det säger ditt avtal ingenting om att båten var lagad. Den mer specifika bestämmelsen som nog är mest relevant för dig är därför 16 § tredje stycket andra punkten KköpL, vilken säger att båten är felaktig om följande villkor är uppfyllda:

1. Säljaren upplyste inte dig om en omständighet som rörde varans egenskaper.

2. Säljaren borde åtminstone ha vetat om omständigheten som du inte upplystes om.

3. Du hade fog att räkna med att upplysas om omständigheten.

4. Säljarens underlåtenhet att upplysa dig om omständigheten påverkade ditt köp.

Det du främst kan ha problem med mot båtsäljaren är att hävda att villkor 3 är uppfyllt. Frågan om det är uppfyllt eller inte avgörs mot bakgrund av det konkreta fallet. Här kan det spela roll hur båten såldes och vad du pratade om med säljaren. Har frågan om båtens skick varit på tal kan man kanske anse att säljaren också var skyldig att upplysa om att båten har lagats flera gånger.

Om lagningarna av båten innebär att den inte kan användas lika bra som vanligt eller om de gör det finns särskilda risker med att använda båten kan du kanske hävda att säljaren borde ha upplyst dig om dem. Om det av besiktningsprotokollet framgår att båten har lagats kan du nog inte hävda att det finns ett fel på båten, för då har du ju upplysts om det.

Eftersom det är en så fallinriktad bedömning kan jag tyvärr inte komma med några tydligare rekommendationer än de jag nu har gett dig. Vill du läsa mer kan rättsfallet NJA 2001 s 155 vara användbart.

Reklamation

Det framgår inte av din fråga när du skickade meddelandet om fel. Därför är det viktigt att hålla i åtanke att du bör göra det så snabbt som möjlig. Annars kan du eventuellt förhindras att åberopa felet mot säljaren, enligt 23 § KköpL.

Om du skickade meddelandet senast två månader efter att du upptäckte eller borde ha upptäckt att båten var lagad kommer du inte att orsakas några problem av kravet på reklamation. Annars gäller att du måste reklamera felet ”inom skälig tid”, men eftersom du är konsument är bedömningen ganska generös.

Här kan det vara bra att du funderar över om du inte borde ha märkt felet tidigare. Tiden för reklamation börjar nämligen att löpa när du borde ha märkt felet – inte när du faktiskt har märkt det. Som konsument har du dock en relativt säker ställning eftersom det normalt bara krävs att du måste ha gjort en ytlig granskning

Som jag förstår det gick lagningarna inte att märka vid en ytlig granskning. Om du reklamerade inom två månader efter att du märkte att båten var lagad har du alltså nog inga problem där.

Vad som händer om det finns ett fel

Om det finns ett fel som du har reklamerat i tid så är det i första hand avhjälpande av felet eller att säljaren levererar en annan båt som i första hand kan komma ifråga, enligt 26 § KköpL.

Om det inte kommer ifråga, inte sker inom skälig tid, eller inte kan ske utan att du orsakas väsentliga olägenheter så kan du ha rätt till prisavdrag enligt 28 § KköpL eller att häva avtalet enligt 29 § KköpL. Om inte felet gör båten oduglig är det dock osannolikt att du skulle kunna häva avtalet.

Parallellt med dessa åtgärder kan du också kräva skadestånd enligt 30 § KköpL, men det förutsätter att du faktiskt har lidit en skada eller att säljaren uttryckligen sade till dig att båten inte var lagad.

Sammanfattning

Du kan – beroende på omständigheterna i ditt fall – ha lite svårt att hävda att det finns fel, men det är inte uteslutet. Om det finns ett fel måste du ha reklamerat det i tid. Bara därefter kan du komma med eventuella påföljder för felet, vilka i första hand ska vara att felet avhjälps eller att säljaren levererar en annan båt. Endast om de nämnda påföljderna inte går att utföra eller inte sker i tid kan du kräva prisavdrag eller häva avtalet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med dolda fel i båtar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1082)
2020-10-28 Får transportörer friskriva sig från ansvar för transportskador?
2020-10-26 Ångerrätt i butik
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (85497)