Dold samäganderätt, vad är det?

2020-04-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Dold samägande vad är det? Det kom på tal när jag och mitt ex var mitt uppe i en bodelning. Vi levde som sambo och då hamnar ex en bil utanför bodelningen. Vi har haft två bilar varav båda varit registrerade på min flickvän. Den ena är köpt som en hjälp att även jag ska ha ett fordon( jag har en betalninganmärkning) . Vi letade bil tillsammans men meningen var att det skulle vara min bil och så har det varit tills nu. Nu säger min flickvän att hon kommer att sälja den. En vän till mig påpekade för mig att bara för att min flickvän står som registrerad ägare så behöver det inte vara så civilrättsligt. Är det så? Vi köpte bilen på kredit, en kredit som min flickvän står på. Jag lämnade vid köpet hela handpenningen på 30000 kr och har uner ett och ett halvt år betalat alla månadsamorteringar och dito försäkringar. Min flickvän har inte betalat något mer än det jag beskriver. Vem har rätt till bilen?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Dold samäganderätt regleras inte i någon lag

Dold samäganderätt är något som har utvecklats i rättspraxis (se bland annat NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242) och finns inte reglerat i lag. Det är helt enkelt en familjerättslig princip som syftar till att skydda en make eller sambo som trots att denne inte står som ägare utåt ändå under vissa förutsättningar kan sägas vara delägare. Principen bygger på tre kriterier:

1.Egendomen ska vara inköpt för gemensamt bruk, och

2.den make som inte utåt framstår som ägare ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köpetillfället.

Är dessa två kriterier uppfyllda så inträder rättsföljden och det tredje kriteriet:

3.Man antar att egendomen ägs gemensamt, det vill säga är presumtionen att den gemensamma partsavsikten vid köpet var att egendomen skulle ägas gemensamt.

I ditt fall, vad gäller bevisbördan, innebär det alltså att du måste bevisa att de två första kriterierna är uppfyllda, och om så är fallet så övergår det på din f.d. sambo att bevisa motsatsen.

Föreligger dold samäganderätt i ditt fall?

Vid bedömningen av om dold samäganderätt föreligger är det endast omständigheterna vid köpet som beaktas, och senare ekonomiska tillskott tar man alltså inte hänsyn till. Jag tolkar din fråga som att det är du som betalade hela insatsen vid köpet och att avsikten var att bilen helt och hållet skulle vara din. Därför verkar det inte som att bilen är inköpt för gemensamt bruk, utan snarare som att din f.d. sambo uppträdde som en bulvan för dig. Detta innebär att hon företog rättshandlingen för din räkning, men i eget namn. Det är dock både möjligt och bättre att du argumenterar för dold samäganderätt på så vis att avsikten var att ni skulle äga båda bilarna gemensamt (och därefter nyttja en varsin), och därmed är min bedömning att det föreligger dold samäganderätt. I och med detta äger ni bilarna tillsammans (1 § lagen om samäganderätt).

Sammanfattning

Min bedömning är att dold samäganderätt föreligger, men det ankommer alltså på dig att bevisa de två första kriterierna enligt ovan. Skulle du lyckas med detta så går bevisbördan över på din f.d. sambo.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning, Julia-Saga Herhold Nilsson

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3552)
2020-12-04 Kan modern hindra att ett ofött barn bortförs till faderns hemland?
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (86931)