Dold samäganderätt under äktenskapliga förhållanden

2015-07-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag ställde en fråga som jag fick ett bra svar på i denna länk: http://lawline.se/answers/26734tack för det.Jag äger också ett litet släp utan lån på, gäller samma sak här?Och en bil som står på mig, dock har jag ett lån på den. Jag står även som ensam låntagare. Bilen ska säljas. Har jag ensam rätt till ev. överskott? Förstår att det även gäller eventuell skuld som finns kvar efter försäljning.
SVAR

Hej och tack för att du återigen vänder dig till Lawline med din fråga!

Du hänvisar i din fråga till ett svar som du nyligen fick från mig, här. Det svaret kommer att ligga till grund för det som sägs i det följande.

Samboegendom

Din fråga avser hur lösa saker som varken tillhör bostad eller bohag ska behandlas vid en bodelning. De är alltså initialt inte att se som samboegendom eftersom de inte utgör bostad och inte heller lösa saker i hemmet. Pengar är inte heller att se som samboegendom.

Dold samäganderätt

Av din fråga framgår tydligt att du har ensam samäganderätt avseende både släpet och bilen. Det som står oklart är om din sambo har en så kallad dold samäganderätt. För att dold samäganderätt ska vara för handen krävs att 1) egendomen har införskaffats för sambornas gemensamma bruk, 2) den dolda ägaren ska ha bidragit till köpet ekonomiskt och 3) att samborna får anses ha förutsatt att egendomen ska ägas gemensamt. Samtliga förutsättningar ska ha varit uppfyllda vid tiden för införskaffandet. Senare inträffade händelser kan emellertid styrka omständigheter som har rått vid köpet, se exempelvis NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589.

Den första förutsättningen medför att köpet måste ha fullgjorts under ert samboförhållande. Köp innan den tidpunkt rubbar möjligheten till dold samäganderätt. Om ni använder bilen gemensamt talar det för att den första förutsättningen kan vara uppfylld.

Den andra förutsättningen innebär att köpet faktiskt till viss del ska ha finansierats av den som påstår sig ha dold samäganderätt till egendomen. Det räcker inte att denne har underlättar köpet på något annat sätt eller att bidrag har lämnats indirekt. Normalt sett ska det ha finansierats senast vid köptillfället.

Den tredje förutsättningen ställer krav på en gemensam partsvilja. Sambor ska gemensamt och i samförstånd med varandra ha köpt egendomen med förståelse att båda ska ha samäganderätt till den. Det räcker med att den gemensamma partsviljan finns i sambornas huvuden. Det fordras alltså inget skriftligt avtal eller liknande, utan en tyst överenskommelse räcker.

Den som påstår sig ha dold samäganderätt, har bevisbördan för att samtliga förutsättningar är uppfyllda. Dold samäganderätt är därför inget som presumeras föreligga, se NJA 1992 s. 163.

Sammanfattning

Du får fundera på om förutsättningarna för dold samäganderätt är uppfyllda. Ha också i åtanke att det är din sambo som måste bevisa att en sådan rätt föreligger. Om släpet och bilen har köpts innan samboförhållandet inleddes, kan inte en dold samäganderätt föreligga. Inte heller om din sambo inte har ekonomiskt bidragit till köpen. Vidare anses de inte heller vara samägda om de enbart används av dig. Överskott som uppstår till följd av försäljning av släpet och bilen gör ingen skillnad i bedömningen. Om dold samäganderätt föreligger, ska överskottet träda in i bodelningen i stället för den samägda saken som har sålts.

Släpet och bilen ska följaktligen normalt inte ingå i bodelningen, om ingen dold samäganderätt föreligger.

Hör gärna av dig om du har fler frågor. Lämna gärna ett omdöme om hur du har upplevt mina svar!

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81797)