FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/01/2016

Dold samäganderätt - Trots enskild egendom?

äktenskapsförord är ju ett avtal mellan två makar och vid en skilsmässa eller dödsfall skall ju den enskilda egendomen inte bo delas . Varför dömer viss instanser (bo delningsförrättare ,tingsrätt, hovrätt mm) att den ene är dold samägare och vissa domar inte dold samägare till den enskilda egendomen , Hur ska man då vara säker på att den enskilda egendomen är säkrad från bodelning med ett äktenskapsförord ???

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I varje mål är omständigheterna ofta olika, och därför skiljer sig det naturligtvis varje mål emellan huruvida dold samäganderätt föreligger. Att tre instanser kan döma olika i ett enda mål beror ofta på att det dyker upp tolkningsfrågor och domstolarna tolkar och behandlar dessa frågor på olika sätt. Egentligen behöver ingen dom vara felaktig, men eftersom HD är högsta instans och deras avgöranden prejudicerande, är det dessa avgöranden som får störst betydelse. HD har ställt upp tre prejudikat som kan tyda på att det föreligger dold samäganderätt. Dessa är dock inte helt avgörande utan ska ses som vägledande.

1. Egendom ska ha köpts i den ene makens namn för parets gemensamma bruk.

2. Den dolde ägaren ska genom ett ekonomiskt bidrag vid köpet möjliggjort eller underlättat det. Det räcker inte med att ett ekonomiskt bidrag lämnas i ett senare skede. Kravet på ekonomiskt bidrag är dock uppfyllt om köpet finansieras med ett lån och båda makarna eller samborna betalar de kommande räntorna och amorteringarna.

3. Parterna ska anses ha förutsatt att egendomen ska samägas. När de två första villkoren är uppfyllda antas den gemensamma partsviljan vara att egendomen ägs gemensamt.

- Det är möjligt för den "öppne" ägaren att bryta detta antagande och förbli ensam ägare genom att exempelvis visa att den andre makens eller sambons ekonomiska bidrag var ett lån eller en gåva.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?