Dold samäganderätt och isåfall lika andelar eller andelar motsvarande ekonomiskt tillskott?

2018-01-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej jag undrar om jag har rätt till 50% av bilen efter bodelning. Insatsen till bilen när den köptes var mitt ex gamla bil som han ägde innan vi flyttade ihop. Alla räntor och amorteringar på bilen som köptes för gemensam bruk delade vi på. När vi separerades hade han runt 60.000 kr kvar på lånet av bilen som han fick stå själv för. Hur blir det i detta fallet? Har jag rätt att kräva min andel? Eller är jag tom tvungen att ersätta honom för någonting? För det är det han tycker att jag är skyldig. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att bilen är skriven på ditt ex, vilket gör denne till officiell ägare av bilen.

Högsta domstolen har i flera domar utvecklat en princip som kallas dold samäganderätt vilken innebär att en sambo eller make under vissa givna förutsättningar kan hävda sin rätt till viss egendom trots att det är den andra som utåt sett är ägaren.

Dessa förutsättningar är:

1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.

2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.

3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs att ni ska vara gemensamma ägare till bilen).

Om dessa kriterierna är uppfyllda antas det föreligga en avsikt, ett syfte, att egendomen ska ägas gemensamt vilket som huvudregel leder till att dold samäganderätt föreligger.

Presumtionen är att man äger egendomen med 50% var, 1 § Samäganderättslagen. Denna presumtion kan dock brytas. Omständigheter som kan ha betydelse i detta fall är om ni var gifta eller sambos (eftersom en bil inte är samboegendom talar detta mot presumtionen), om ni hade ekonomisk gemenskap och isåfall till vilken grad, vad syftet vid köpet av bilen var, den samägda egendomens art, användningsändamål och värde samt ansvar för lån.

Om ni var sambos, hade separata ekonomier och bilen var en betydelsefull investering för er ekonomiskt talar detta mot presumtionen och ni borde då vara ägare till respektive andel som motsvarar var och ens ekonomiska tillskott. Om ni däremot var gifta och hade gemensam ekonomi talar detta för att ni ska anses äga bilen till hälften var.

Som du förstår är det svårt för mig att ge ett exakt svar. Rättsfallet NJA 2012 s 377 kan vara vägledande. Rättsfallet handlar om sambos och samäganderätt till en segelbåt, men även om ni var gifta kan det i högsta domstolens argumentation finnas vägledning att få.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98701)