FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/11/2013

Dold samäganderätt och bodelning vid dödsfall

Jag äger och har hela lagfarten på vårt hus. Min fru och jag har två särkullbarn var.Om min fru dör kan jag behålla huset tack vare att min äganderätt går före min frus barns arvsrätt? Jag konsulterade en advokat för 25 år sedan, när vi var nygifta, och han påstod att så var fallet.

Lawline svarar

Hej,
Tack för din fråga.    
Frågan du ställer är inte så lättbesvarad som man kan tro utan beror på olika omständigheter. Jag har förstått det som att ni inte har några gemensamma barn och hoppas att jag har förstått det rätt eftersom det är avgörande för svaret.   

En fråga är väldigt viktig i detta avseende och det är frågan om äganderätten. Du står på lagfarten och äger villan officiellt men den kan vara föremål för dold samäganderätt. Det innebär att fastän du utåt anses vara ägare till fastigheten så äger din fru ändå halva trots att hon inte står på lagfarten, köpekontraktet och inte heller har betalt halva köpeskillingen. Dold samäganderätt föreligger om du har köpt fastigheten för ert gemensamma bruk (krav 1). Om ni har använt villan som er gemensamma bostad antas du har köpt den för ert gemensamma bruk. Utöver detta så krävs att din fru på något sätt har möjliggjort eller underlättat köpet av villan på något sätt (krav 2). Detta krav är uppfyllt bland annat om ni har lån på villan där även din frus inkomst låg till grund för beviljandet av det, hon har betalat en del av köpeskillingen etc. Därutöver krävs att ni har haft en avsikt avseende att ni båda skulle äga fastigheten - en partsavsikt (krav 3). Denna avsikt behöver inte vara uttalad mellan er utan det kan framkomma av omständigheterna att sådan förelåg vid förvärvet. Om samtliga nämnda kriterier är uppfyllda äger din fru halva villafastigheten. I övriga fall äger du den med ensamrätt.   

Huvudregeln när en make dör är att en bodelning ska göras. Då antecknas alla de tillgångar som du äger och alla tillgångar din fru ägde varefter en likadelning görs av deras totala värde där du får hälften och hälften blir din frus kvarlåtenskap. Eftersom ni inte har några gemensamma barn kommer din frus barn ärva hela hennes kvarlåtenskap direkt. Här spelar det roll ifall du anses äga fastigheten själv eller om ni anses äga den gemensamt. Någon av dessa två scenarier kan bli aktuella:

    1. Du anses äga fastigheten med ensamrätt.
Du kan då enligt 12:2 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1, begära att en likadelning vid bodelningen inte ska ske utan att du ska behålla det giftorättsgods du äger. Det innebär att du får behålla villan och allt annat du äger medan din frus barn får vad hon ägde medan hon levde.

     2. Ni anses äga villan med samäganderätt.
Som jag sade ovan äger din fru i detta fall hälften av villafastigheten varför det då inte lönar sig för dig att åberopa 12:2 ÄktB eftersom hennes barn ändå kommer få halva fastigheten. Däremot så kan du vid bodelningen begära att du ska få överta villan i dess helhet enligt 11:8 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1. Det innebär att ni i så fall genomför en bodelning men att du begär att få villan på din lott. Det har du rätt till om du anses ha behov av villan och det anses vara skäligt. I propositionen sägs att en efterlevande make presumeras ha behov av bostaden och att du inte behöver föra någon vidare bevisning för ditt påstående. 

Sammanfattningsvis kan man säga att du hur som helst i slutändan har rätt till villan oavsett hur ert äganderättsförhållande ser ut, men att det kan uppstå konflikter och problematik rörande lagreglerna. Därför råder jag dig till att ta ställning till ifall kriterierna för dold samäganderätt kan vara uppfyllda och således utgå svaret. Om du misstänker att det kan bli aktuellt med dold samäganderätt kan ni antingen lösa det som så att du och din fru skriver ett avtal om att du ensam ska anses äga villan och att det uttryckligen sägs att dold samäganderätt inte ska anses föreligga. Ni betraktas då inte ha någon partsvilja, vilket är ett av kriterierna för dold samäganderätt. Ett tips efter avtalets ingående är att även skriva äktenskapsförord om att villan ska anses utgöra din enskilda egendom, för då kommer den "automatiskt" inte ingå i en framtida bodelning. Alternativt kan din fru skriva testamente om sin andel av villafastigheten där du blir tagare vid hennes dödsfall, under förutsättning att det är klarlagt att hon anses äga halva fastigheten. Om du inte tycker att kriterierna för dold samäganderätt är aktuella råder jag dig ändå till att skriva äktenskapsförord där det framgår att villan ska utgöra enskild egendom. Även här för att undvika framtida krångel vid en bodelning. 


Vänlig hälsning, 

Beatrice RohdinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000