Dold samäganderätt i samboförhållande

2015-08-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag har en kort fråga angående bodelning enligt sambolagen. Om man har en enskild firma och sambon har handlat maskiner etc som behövs i firman för sina privata pengar (moms mm är draget på firman och står som ägare) har hen rätt till ekonomisk ersättning för detta juridiskt vid en bodelning? Det finns inget skrivet om dessa utlägg.Tack på förhand
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Normalt är det enbart bostad och saker i hemmet som är föremål för bodelning mellan sambor. Andra saker som kan ingå är sådant som ägs gemensamt. Jag uppfattar din fråga som att du äger företaget och att maskinerna ägs av företaget, men att din sambo har bidragit till införskaffandet av maskinerna. Det måste utredas om hon har en så kallad dold samäganderätt till maskinerna.

För att dold samäganderätt ska vara för handen krävs att 1) egendomen har införskaffats för sambornas gemensamma bruk, 2) den dolda ägaren ska ha bidragit till köpet ekonomiskt och 3) att samborna får anses ha förutsatt att egendomen ska ägas gemensamt. Samtliga förutsättningar ska ha varit uppfyllda vid tiden för införskaffandet. Senare inträffade händelser kan emellertid styrka omständigheter som har rått vid köpet, se exempelvis NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589.

Den första förutsättningen medför att köpet måste ha fullgjorts under ert samboförhållande. Köp innan den tidpunkt rubbar möjligheten till dold samäganderätt. Om ni använder maskinerna gemensamt talar det för att den första förutsättningen kan vara uppfylld. Du får själv avgöra om denna är uppfylld.

Den andra förutsättningen innebär att köpet faktiskt till viss del ska ha finansierats av den som påstår sig ha dold samäganderätt till egendomen. Det räcker inte att denne har underlättar köpet på något annat sätt eller att bidrag har lämnats indirekt. Normalt sett ska det ha finansierats senast vid köptillfället. Det verkar som att denna är uppfylld.

Den tredje förutsättningen ställer krav på en gemensam partsvilja. Sambor ska gemensamt och i samförstånd med varandra ha köpt egendomen med förståelse att båda ska ha samäganderätt till den. Det räcker med att den gemensamma partsviljan finns i sambornas huvuden. Det krävs alltså inget skriftligt avtal eller liknande, utan en tyst överenskommelse räcker. Denna kan vara svårare att bevisa om inga skriftliga dokument har upprättats.

Den som påstår sig ha dold samäganderätt, har bevisbördan för att samtliga förutsättningar är uppfyllda. Dold samäganderätt är därför inget som presumeras föreligga, se NJA 1992 s. 163.

Maskinerna ska således enbart ingå i bodelningen om din sambo har dold samäganderätt. Din sambo måste bevisa att en sådan äganderätt föreligger. Utgångspunkten är alltså att maskinerna inte ska ingå i en bodelning.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85168)