FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt15/12/2017

Dold samäganderätt, bodelning och rätten till kompensation för utfört arbete på sambos fastighet

Hej! Jag och min sambo köpte hus ihop men hon står på lånet men jag betalar hälften! Köpte det i jätte dåligt skick för 400 000. Hon tog ett till på 100 000 till renovering! Och jag har under en månads tid byggt nytt kök, delat av ett rum och lagt golv, och målat om sovrum osv! Nu efter ca en månad när huset har ett betydligt högre värde vill hon att jag och mitt barn ska flytta ut! Känner mig utnyttjad och att allt jobb och slit jag lagt ner! Har jag nån rätt till tex pengar som huset värderats upp till eller nån ersättning av nått slag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga köpte Du och Din sambo ett gemensamt hus för gemensam användning men hon står formellt som ägare. Jag kommer besvara frågan öppet med förutsättningar som Jag tror kan vara aktuellt för dig att känna till.

Dold samäganderätt

I svensk rättspraxis har det utvecklats en princip om "dold samäganderätt", principen innebär att makar och sambor kan samäga egendom som bara en av de formellt äger. Denna princip gäller för bl.a. fastigheter. För att dold samäganderätt ska aktualiseras behöver tre villkor vara uppfyllda:

1. Fastigheten ska ha köpts för gemensam användning (det ska inte vara så att fastigheten är köpt innan ni ingick ett samboförhållande)2. Den dolda ägare (den som inte formellt står som ägare, i det här fallet Du) ska ha genom ekonomiskt bidrag vid köpet möjliggjort eller underlättat köpet. Bidraget måste ha sket i samband med köpet och inte vid ett senare skede. Kravet anses vara uppfyllt om båda ni betalar kommande räntor och amortering. 3. När de två första rekvisiten är uppfyllda antas det finnas en gemensam partsvilja att egendomen ägs gemensamt.

Som dold ägare till fastigheten kan du genom ansökan till tingsrätten ansöka om att omvandla ditt dolda ägande till en öppen äganderätt så du formellt med Din Sambo kan äga fastigheten. Det är viktigt att benämna att dold samäganderätt är endast ett anspråk mellan sambor och gäller därför inte mot utomstående parter.

Möjlighet till bodelning

Enligt 3 § sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom och blir föremål för bodelning när begäran framställs inom ett år (8 § sambolagen). Husets värdeökning kommer spela roll för bodelning eftersom bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphör 8 § sambolagen. Du kan vända dig till Lawlines jurister för att få hjälp med att uträtta en bodelning, för mer information klicka "här".

Rätten att få kompensation för utgifter En haft för renovering på sambos egendom

De åtgärder du angivit i frågan avser föremål enligt 2 kap. 2 § jordabalken och kan därför utgöra tillbehör till fastighet. I NJA 1986 s. 513 konstaterade HD att renovering som på något sätt anpassats till en viss fastighet kan nästan undantagslöst efter anbringande kvarbli i fastigheten. Vad som avses är att egendomen Du anbringat kvarblir i fastighetsägarens ägo och anses som fullbordad gåva. För att du ska ha möjlighet till ersättning måste det finnas något som talar mot gåvoavsikt. Som exempel ett underförstått samtycke om att du utför arbetet för Din sambos räkning.

Sammanfattningsvis så finns det en möjlighet för Dig att få kompensation för de utgifter du haft i samband med renoveringen. Men under förutsättning att det finns omständigheter som talar för att renoveringen inte utförts med gåvoavsikt.

Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.

Med vänliga hälsningar!
Julia ZarourRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000