Dold samäganderätt av makes hus

2015-09-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Gifta sedan 1996. Huset mannens enskilda egendom har nästan 3-dubblats i värde. Har jag någon som helst möjlighet att få ta del av denna värdeökning när vi nu går skilda vägar?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Problemet är ju att enskild egendom inte ingår i bodelningen, och därför kommer du inte att få del av huset i och med denna. Frågan är då om det finns något annat sätt att få del i huset.

I svensk rättspraxis har det utvecklats något som kallas "dold samäganderätt". Under vissa förhållanden kan, när detta föreligger, en make (eller sambo) få del av egendom som bara tillhör den andra i förhållandet. Detta gäller även fastigheter trots att det finns formkrav för överlåtelse av sådan egendom. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt skall föreligga:

1) Egendomen skall ha införskaffats för makarnas eller sambornas gemensamma bruk. Egendom som en make äger innan förhållandet kan alltså inte uppfylla kraven. Om maken har fått huset genom arv eller gåva är kravet heller inte uppfyllt. Om huset köptes för att ni skulle bo i det är det inskaffat för ert gemensamma bruk.
2) Den "dolda ägaren" skall ekonomiskt ha bidragit till köpet. När det gäller fastigheter skall det i princip röra sig om ett verkligt ekonomiskt bidrag vid köpet. Även i fall då den icke-ägande maken står på huslånet är det här kriteriet uppfyllt.
3) Makarna eller samborna skall ha förutsatt att fastigheten skall ägas gemensamt. Om ni har skrivit ett äktenskapsförord som gör huset till hans enskilda egendom talar detta mycket starkt emot att ni egentligen förutsatt ett gemensamt ägande.

Alla dessa förutsättningar skall vid inköpet av huset (om det nu köptes och inte ärvdes eller gavs) ha förelegat. Jag tror tyvärr att dold samäganderätt inte är aktuellt i ditt fall. Om maken har ärvt eller fått huset med villkoret att det är hans enskilda egendom kan ju inte förutsättningarna vara uppfyllda, och även om det är köpt under ert förhållande och enskild på grund av äktenskapsförord torde den dolda samäganderätten falla i och med att det är svårt att hävda att ni förutsatt att huset skall vara er gemensamma egendom om ni har skrivit ett äktenskapsförord som gjort huset till enskild egendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85321)