Dold samäganderätt

2020-06-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har en fundering om dold samäganderätt. Jag står i dag som ägare till 100% på en villa som köptes tillsammans med min dåvarande sambo. Huset köptes genom att vi båda la in pengar till handpenning, vi lånade resten på handpenningen privat av min mamma och huslånen togs gemensamt. Vi separerade mindre än ett år efter att vi flyttat in i huset och bodelning gjordes. Efter separationen ägs huset helt av mig och huslånen står på mig tillsammans med min förälder. Sedan ett tag tillbaka bor jag och min dåvarande sambo åter tillsammans, i huset. Om det skulle visa sig på nytt att vi går skilda vägar, kan han då hävda dold samäganderätt och kräva del i huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Dold samäganderätt är något som har utvecklats i praxis och som saknar lagstöd.

Vad krävs för att man ska kunna hävda dold samäganderätt?

Dold samäganderätt är som sagt något som har utvecklats i rättspraxis (se bland annat NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242). Det är helt enkelt en familjerättslig princip som syftar till att skydda en make eller sambo som trots att denne inte står som ägare utåt ändå under vissa förutsättningar kan sägas vara delägare. Principen bygger på tre kriterier:

1.Egendomen ska vara inköpt för gemensamt bruk, och

2.den make som inte utåt framstår som ägare ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köpetillfället.

Är dessa två kriterier uppfyllda så inträder rättsföljden och det tredje kriteriet:

3.Man antar att egendomen ägs gemensamt, det vill säga är presumtionen att den gemensamma partsavsikten vid köpet var att egendomen skulle ägas gemensamt.

I ditt fall, vad gäller bevisbördan, innebär det alltså att din sambo måste bevisa att de två första kriterierna är uppfyllda, och om så är fallet så övergår det på dig att bevisa motsatsen.

I och med att du har ett avtal som visar att du har köpt ut din sambo så är det osannolikt att han skulle vinna framgång med en talan om dold samäganderätt då det helt klart är du som har äganderätten till huset.

Sammanfattning

Dold samäganderätt syftar till att skydda den som egentligen är samägare, trots att det inte ser ut så utåt. Ett exempel är om man köper en bil tillsammans, men endast den ena sambon står som ägare. I ditt fall, utefter de omständigheter du har angivit, är det därför enligt min bedömning inte aktuellt eftersom du har tydliga bevis som styrker att du har köpt ut sambon.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3566)
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?

Alla besvarade frågor (88253)