FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/12/2013

Dold samäganderätt

Är jag en sk dold ägare till huset ? Om jag är det hur mycket i % då ? Om jag är det ska det står den andelen som min tillgång ? Jag tänker på att då kan jag utnytja min rätt till att inte göra bodelning och behålla bara allt jag äger. Huset står på min avlidne man som tog lån för att bygga huset. När vi gifte oss betalade vi lån tillsammans trots att hans andel var högre för att han tjänade mer än jag.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Dold samäganderätt är en rättsfigur som motiveras av att makar och sambor inte sällan införskaffar egendom som är tänkt att användas gemensamt och också bekostas av båda, men av en eller annan anledning ägs formellt av endast den ena av makarna. 

Dold samäganderätt uppstår när den aktuella egendomen (det vill säga huset) har köpts in för gemensamt ändamål, att den make som inte står som formell ägare lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet samt att båda makarna avsett att ägandet skulle vara gemensamt. Dessa förutsättningar måste ha varit uppfyllda vid förvärvet av fastigheten/huset för att dold samäganderätt ska komma i fråga. (Se NJA 2002 s. 142 https://lagen.nu/dom/nja/2002s142) Om din make redan hade byggt huset innan ni levde tillsammans är förutsättningarna för dold samäganderätt sannolikt inte uppfyllda.

Om det skulle föreligga dold samäganderätt till huset är utgångspunkten enligt 1§ i lag om samäganderätt (finns att läsa https://lagen.nu/1904:48_s.1) att de båda samägarnas andelar är lika stora. Denna utgångspunkt kan förändras om parterna har avsett ha någon annan uppdelning. Högsta domstolen diskuterade hur den bedömningen ska göras  https://lagen.nu/dom/nja/2012s377. Generellt kan det väl sägas att det krävs ganska mycket för att man ska gå ifrån utgångspunkten om att samäganderätt ska avse hälften var när det gäller dold samäganderätt mellan gifta makar.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000